Johan Fyrberg ny ordförande för Studieförbunden

Pressmeddelanden - Publicerad: 2022-03-01 14:37 CET - Studieförbunden

Idag tillträder Johan Fyrberg som tillförordnad ordförande för branschorganisationen Studieförbunden i samverkan. Johan Fyrberg är förbundschef för Studieförbundet Vuxenskolan och efterträder Ann-Katrin Persson, Sensus. Val av ordinarie ordförande sker vid årsmötet i maj.

Studieförbundsperspektiv på regeringens förslag om ökade resurser till etableringsverksamhet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-09-01 12:11 CEST - Studieförbunden

Studieförbundens generalsekreterare David Samuelsson kommenterar regeringens förslag för ökade resurser till studieförbundens etableringsverksamhet.

Nordisk folkbildning i den globala rörlighetens tidevarv

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-03-20 17:05 CET - Studieförbunden

Tillsammans med sina nordiska systerorganisationer genomför Studieförbunden ett heldagsprogram med fokus på att utveckla modeller för ett lyckat mottagande av nyanlända. Detta görs under den 7e nordiska konferensen om vuxnas lärande i Jönköping 3-5 maj 2017.

Ny gemensam kraft i civilsamhället

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-05-04 13:46 CEST - Studieförbunden

Onsdag den 29 april 2009 grundades Civos - Civilsamhällets organisationer i samverkan. Folkbildningsförbundet - studieförbundens intresseorganisation är en av de tretton organisationer som valt att gå samman för att långsiktigt bidra till ett starkare civilsamhälle och aktivt föreningsliv.