Studieförbunden kommenterar Riksrevisionens rapport

Pressmeddelanden - Publicerad: 2022-09-27 08:10 CEST - Studieförbunden

- Vi välkomnar Riksrevisionens rapport om kontrollsystemet för statsbidragen till folkbildningen i studieförbunden. Rapporten pekar på behovet av att ytterligare utveckla och förbättra styrning och kontroll. Detta är arbete som vi redan har inlett och som nu behöver fortsätta och fördjupas. Kostnadsersättningarna måste stramas upp, rutiner för risk- och väsentlighetsanalyser måste förbättras. Vi kommer att fortsätta arbeta intensivt för att de pengar vi får från staten ska gå till folkbildning och inget annat.

Bildningsresan har börjat, i Kristianstad

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-10-11 13:49 CEST - Studieförbunden

- Bildningsresan har börjat. Idag har vi gjort vårt första stopp, i Kristianstad. Här har vi fokuserat på hur studieförbunden kan bidra till integrationen av nya svenskar och att bryta utanförskapet i marginaliserade stadsdelar. Vi har också breddat perspektivet till delaktighet och inkludering när det gäller människor med funktionsnedsättningar.

84 150 asylsökande lär sig svenska hos studieförbunden

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-11-28 08:00 CET - Studieförbunden

84 150 asylsökande har deltagit i verksamhet hos något av de tio studieförbunden i år. ”Det är ett historiskt resultat och något att vara stolt över” kommenterar Studieförbundens generalsekreterare David Samuelsson. ”Samtidigt vill vi få möjlighet att göra mer också för de människor som får uppehållstillstånd och ska etablera sig i Sverige.”

Rapport vill skapa dialog om studieförbundens framtid

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-04-21 07:00 CEST - Studieförbunden

Mycket uppskattade, men också utsatta för stora neddragningar lokalt – det är situationen för de tio svenska studieförbunden. Idag släpps rapporten ”Attityder till studieförbunden 2011” från Folkbildningsförbundet – studieförbundens intresseorganisation. Folkbildningsförbundet vill skapa dialog och debatt kring studieförbunden roll och finansiering.

Pressinbjudan: Fler svenskar ska ut på nätet – Digidel 2013

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-03-29 07:30 CEST - Studieförbunden

Alltför många människor i Sverige står utanför det digitala samhället. Därför vill kampanjen Digidel 2013 få ytterligare en halv miljon svenskar att använda Internet till år 2013. Digidel bjuder in till pressträff tisdagen den 5 april klockan 15:15 – 15:45 i Stockholm. Media är välkomna under hela lanseringen.

Pressinbjudan: Release av ny skrift om framtiden - spännande intervjuer med unga folkbildare

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-02-16 08:00 CET - Studieförbunden

I skriften ”Unga Folkbildare Om Framtiden" (ISBN 978-91-979399-0-4) får du möta unga anställda från det tio svenska studieförbunden. Deras tankar och idéer beskriver hur folkbildningen och samhället ser ut idag, och hur det kan komma att bli imorgon.

Folkbildning lyfter Sverige till en förstaplats

Pressmeddelanden - Publicerad: 2008-09-02 08:00 CEST - Studieförbunden

Sverige är bäst i klassen när det gäller det livslånga lärandet i Europa. Ändå missar ansvarige minister Jan Björklund att lyfta fram folkbildningens betydelse för den svenska framgången. Det menar Folkbildningsförbundets generalsekreterare Maicen Ekman.