Illustration: Stina Wirsén.

Handbok för demokrater har sålts i över 10 000 exemplar. I april lanserade Natur & Kultur boken, som är en kraftsamling av ett tjugotal författare för att väcka samtal om demokrati och samhällsengagemang. Intresset har varit oväntat stort.De tre redaktörerna Elisabeth Åsbrink, Ola Larsmo och Sverker Sörlin, summerar. - Jag har deltagit i många viktiga samtal runtom i landet, säger Elisabeth Ås

Handbok för demokrater har sålts i över 10 000 exemplar. I april lanserade Natur & Kultur boken, som är en kraftsamling av ett tjugotal författare för att väcka samtal om demokrati och samhällsengagemang. Intresset har varit oväntat stort.

De tre redaktörerna Elisabeth Åsbrink, Ola Larsmo och Sverker Sörlin, summerar.

- Jag har deltagit i många viktiga samtal runtom i landet, säger Elisabeth Åsbrink. Behovet av att prata om svåra frågor verkar vara gigantiskt.

Ola Larsmo hoppas på ännu fler möten.

- Det är så tydligt att många i Sverige i dag verkligen vill slå vakt om demokratin och gå tillbaka till dess rötter - som är mötet, samtalet mellan människor med olika erfarenheter och diskussionen som får oss att inse att det är vi alla som är samhället. Kan vår bok bidra med argument och idéer i det samtalet är jag mycket glad, för det var hela meningen.

Sverker Sörlin drar historiska paralleller.

- När demokratin fyller hundra år möter den visserligen motstånd och misstro, ännu en gång. Men framför allt möter den en stark uppslutning och en önskan om försvar och fördjupning. Det är vad den stora efterfrågan på Handbok för demokrater återspeglar.

Hemligheten bakom försäljningssuccén

Hur har då tio tusen fackböcker om demokrati kunnat säljas? Hemligheten är folkbildningens nätverk. Handbok för demokrater har främst spritts genom demokratiinitiativet #ViMåstePrata som väcker samtal inom studieförbund och folkhögskolor.

David Samuelsson, generalsekreterare för Studieförbunden:

- Det gör mig lite rörd att vi fått så starkt gensvar på boken. Att 10 000 människor redan nåtts och tagit del av de viktiga texterna är kraftfullt.

Även Hédi Fried, en av författarna till boken och initiativtagare till #ViMåstePrata, är tagen av omfånget.

- Det gläder mig oerhört att engagemanget för demokratin är så starkt, förklarar hon.

Kontakt : jonas.joelson@studieforbunden.se  Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50