Regeringen gick under måndag eftermiddag ut med beskedet om att studieförbunden föreslås tillföras 30 miljoner under 2020 i samband med Coronapandemin. Anslagen ska syfta till att stärka insatser för vuxnas kompetensutveckling på distans genom studieförbunden.

Regeringen gick under måndagens eftermiddag ut med beskedet om att studieförbunden föreslås tillföras 30 miljoner under 2020 i samband med Coronapandemin. Anslagen ska syfta till att stärka insatser för vuxnas kompetensutveckling på distans genom studieförbunden.

- Satsningen på studieförbunden är mycket positiv. Vi är en del av att ta Sverige genom och ut ur krisen. Nu pågår en snabb digitalisering av folkbildningen inom studieförbunden som ger bra förutsättningar att rusta många människor, säger Studieförbundens generalsekreterare David Samuelsson.

Regeringens förslag:

Kompetensutveckling via studieförbunden

Studieförbunden föreslås tillföras 30 miljoner kronor under 2020 för att förstärka sina insatser på distans för att möta ett ökat behov av kompetensutveckling hos vuxna, exempelvis distanskurser inom IT, ekonomi och språk.

Länkar

Regeringskansliet: Satsningar inom utbildningsområdet.Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50