Nära nio av tio svenskar tycker att studieförbunden är viktiga i samhället enligt en mätning från SIFO. Resultatet presenteras i en ny rapport från Folkbildningsförbundet – studieförbundens intresseorganisation. "Nu hoppas jag att kommunerna satsar mer på verksamheten lokalt" kommenterar Stefan Degerlund tf generalsekreterare.

Nära nio av tio svenskar tycker att studieförbunden är viktiga i samhället enligt en mätning från SIFO. Resultatet presenteras i en ny rapport från Folkbildningsförbundet – studieförbundens intresseorganisation.Den positiva inställningen spänner över olika åldrar, kön och utbildningsbakgrund.

-  Det är glädjande siffror. En stor majoritet gillar verkligen det studieförbunden gör, och nu hoppas jag att kommunerna satsar mer på verksamheten lokalt, kommenterar Stefan Degerlund, tillförordnad generalsekreterare för Folkbildningsförbundet.

Folkbildningsförbundet menar att det finns ett glapp mellan ord och handling lokalt. Bland kommunpolitiker med folkbildningsansvar är 92 procent positiva till folkbildning. Samtidigt har kommunanslagen till studieförbunden halverats under en tjugoårsperiod.

- Vi vill förstås att kommunerna ska ha en fortsatt stark tilltro till studieförbunden, och till människors egna initiativ. Studieförbunden är en motor i det lokala föreningslivet, och ger till exempel många ungdomar tillfälle att utvecklas, säger Stefan Degerlund.

Undersökningen bland allmänheten är genomförd av SIFO och undersökningen bland kommunpolitiker med folkbildningsansvar är genomförd av NORM.

Folkbildningsförbundets nya rapport heter ”Attityder till studieförbunden 2011”.Hela rapporten hittar du här:www.studieforbunden.se/Pdf/Rapporter/Attityd.pdf

För mer information kontakta:Folkbildningsförbundets presskontakt Anna Morin 0702-51 91 46, anna@studieforbunden.se

Folkbildningsförbundet är de tio studieförbundens intresseorganisation. De tio studieförbunden är ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Kulturens Bildningsverksamhet, Medborgarskolan, NBV, Sensus studieförbund, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Vuxenskolan.Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50