"Aktivt medborgarskap i Europa" är en konferens som samlar engagerade inom något av tre teman: identitet, delaktighet och klimat. Studieförbund, ideella organisationer och beslutsfattare från Europas alla hörn möts på Världskulturmuseet i Göteborg under två dagar i september.

"Aktivt medborgarskap i Europa" är en konferens som samlar engagerade inom något av tre teman: identitet, delaktighet och klimat. Studieförbund, ideella organisationer och beslutsfattare från Europas alla hörn möts på Världskulturmuseet i Göteborg under två dagar i september.

- Idag är nästan ingen fråga för lokal för att inte beröras av EU-politiken, och ingen folkrörelse så liten att den inte tjänar på ett europeiskt samarbete, kommenterar Maicen Ekman som är generalsekreterare för Folkbildningsförbundet - de nio studieförbundens intresseorganisation.

- Folkbildningsförbundet vill inspirera till ett mer aktivt medborgarskap och att utveckla påverkansvägarna i Europa, säger Maicen Ekman.

Konferensen innehåller en mängd exempel på aktivt medborgarskap inom tre teman:* social delaktighet* identitet * klimat och energi

Deltagarna bidrar med exempel från politisk påverkan på alla nivåer i Europa. Allt från studiecirkeln som reagerar på kommunala beslut till europeiska paraplyorganisationer som lobbar på EU-institutionerna i Bryssel. Programmet är klart i början av maj.

"Aktivt medborgarskap i Europa" hålls under det svenska ordförandeskapet i EU, den 29-30 september 2009. Arrangörer är Folkbildningsförbundet - studieförbundens intresseorganisation och dess europeiska paraply EAEA (European Association for Education of Adults). Konferensen anordnas också i samarbete med studieförbund och andra ideella organisationer i Sverige och övriga Europa, Göteborgs stad, svenska regeringen, EU-kommissionen i Sverige, EESK, Folkets hus och parker, Sveriges kommuner och landsting.

För mer information kontaktaProjektledare Marie Fredriksson 08-402 01 58, marie@studieforbunden.seFolkbildningsförbundets generalsekreterare Maicen Ekman 0709-78 09 28

Läs mer på: www.activeineurope.org

Folkbildningsförbundet är de nio studieförbundens intresseorganisation. Studieförbunden bedriver folkbildning som når miljontals människor varje år. Det gör folkbildningen till Sveriges största mötesplats för människor som vill utvecklas. www.studieforbunden.De nio studieforbunden är ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Medborgarskolan, NBV, Sensus, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Vuxenskolan.



Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50