Alliansen kommer att överlägga med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om ansvaret för stödet till folkbildningen. Det beskedet lämnade riksdagsledamoten Anne Marie Brodén (m) i gårdagens riksdagsdebatt om folkbildningen. Folkbildningsförbundet välkomnar Anne Marie Brodéns besked. Behovet av överläggningar mellan regeringen å ena sidan och kommuner, landsting och regioner å andra sidan är sto

Alliansen kommer att överlägga med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om ansvaret för stödet till folkbildningen. Det beskedet lämnade riksdagsledamoten Anne Marie Brodén (m) i gårdagens riksdagsdebatt om folkbildningen. Folkbildningsförbundet välkomnar Anne Marie Brodéns besked. Behovet av överläggningar mellan regeringen å ena sidan och kommuner, landsting och regioner å andra sidan är stort eftersom det lokala stödet till folkbildningen minskat med cirka 40 procent i reala termer sedan 1991. Riksdag och regering har upprepade gånger slagit fast att stödet till folkbildningen är ett nationellt ansvar. Bidragsutvecklingen visar dock att kommuner, landsting och regioner inte har tagit sitt ansvar fullt ut. - Vi tycker det är utmärkt att företrädare för den sittande regeringen nu tar initiativ till en dialog med Sveriges Kommuner och Landsting om stödet till folkbildningen. Det har tidigare varit ord men ingen handling, säger Maicen Ekman, generalsekreterare på studieförbundens intresseorganisation, Folkbildningsförbundet. Folkbildningsdebatten i riksdagen präglades i övrigt av ett starkt stöd för folkbildningens betydelse för det öppna samhället och demokratin. Det framgår också av kulturutskottets betänkande att det finns en bred majoritet i riksdagen för en stark och omfattande folkbildning. - Det är en trygghet för studieförbunden att veta att stödet för folkbildningen är grundmurat i Riksdagen och inte beroende av vilken majoritet som gäller, säger Maicen Ekman.Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50