Hos studieförbunden möts varje år 2,2 miljoner personer i studiecirklar. Allt fler arbetslösa bedömer att folkbildningen och studieförbunden har en viktig roll. Enligt en ny opinionsundersökning tycker 90 procent av de arbetslösa att studieförbunden är viktiga i samhället - en ökning med åtta procentenheter sedan 2007. Undersökningen presenteras på Folkbildningsförbundets förbundsmöte 23 april.

Hos studieförbunden möts varje år 2,2 miljoner personer i olika studiecirklar. Nu visar det sig att allt fler arbetslösa bedömer att folkbildningen och studieförbunden har en viktig roll. Enligt en ny opinionsundersökning från Folkbildningsförbundet tycker 90 procent av de arbetslösa att studieförbunden är viktiga i samhället - det är en ökning med åtta procentenheter sedan år 2007.

- Studieförbunden kan snabbt ställa om efter behov och efterfrågan i samhället. Tack vare sina medlemsorganisationer och breda kontaktytor ser studieförbunden vad som är på gång, kommenterar Maicen Ekman, generalsekreterare Folkbildningsförbundet.

Samtidigt är 72 procent av de arbetslösa positiva till folkbilningen idag - vilket är en enorm ökning från år 2007 då drygt hälften, 55 procent, av de arbetslösa sa samma sak.

- Det är en stor förändring, men jag är inte förvånad, säger Maicen Ekman. Idag är många arbetslösa eller hotas av uppsägningar. De vänder sig till studieförbunden både för kompetensutveckling och för personlig utveckling. Folkbildningen passar alla oavsett utbildningsbakgrund.

- Folkbildningsförbundet vill att regeringen satsar på ett kunskapslyft, för att ge människor ökad möjlighet till kunskap och nya jobb, och för att bryta utanförskap. Studieförbunden är beredda att dra sitt strå till stacken, avslutar Maicen Ekman.

Bland allmänheten är det nära 90 procent (87) som anser att studieförbunden är viktiga i samhället.

De nio studieförbunden har sammanlagt över 200 medlemsorganisationer på nationell nivå. Det är organisationer av olika slag t.ex. trossamfund, fackföreningar, handikapp-organisationer, politiska partier och organisationer bildade på etnisk grund, med fokus på sexuella rättigheter och sociala frågor. Gemensamt har de viljan till att utvecklas i ett fritt och frivilligt lärande.

För mer information kontaktaFolkbildningsförbundets informatör Anna Morin: 0702-51 91 46, anna@studieforbunden.se

Om undersökningenOpinionsundersökningen genomfördes av Sifo. Fler resultat från undersökningen, som ställt frågor till såväl allmänhet som politiker, presenteras på Folkbildningsförbundets förbundsmöte.Folkbildningsförbundets förbundsmöte hålls på Spårvagnshallarna i Stockholm från klockan 10.00 torsdag den 23 april 2009.

Folkbildningsförbundet är de nio studieförbundens intresseorganisation. Studieförbunden bedriver folkbildning som når miljontals människor varje år. Det gör folkbildningen till Sveriges största mötesplats för människor som vill utvecklas. www.studieforbunden.De nio studieforbunden är ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Medborgarskolan, NBV, Sensus, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Vuxenskolan.Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50