Studieförbundens generalsekreterare David Samuelsson.

Kommunernas stöd till studieorganisationer har mer än halverats sedan 1992, enligt en granskning som Kulturnytt genomfört. Med inflation handlar det om nedskärningar närmare två tredjedelar.– Försämringen fortsätter år för år. Varje år är det inte så mycket men över tid byggs en stark nedskärning upp. Det är väldigt allvarligt, säger Studieförbundens generalsekreterare David Samuelsson. Fortsatta

Kommunernas stöd till studieorganisationer har mer än halverats sedan 1992, enligt en granskning som Kulturnytt genomfört. Med inflation handlar det om nedskärningar närmare två tredjedelar.

– Försämringen fortsätter år för år. Varje år är det inte så mycket men över tid byggs en stark nedskärning upp. Det är väldigt allvarligt, säger Studieförbundens generalsekreterare David Samuelsson. 

Fortsatta nedskärningar kan leda till utarmning av det lokala kulturlivet och minskad kulturdelaktighet i landet.

– I mindre kommuner finns ett svagt kulturutbud, och mycket av det kulturutbud som finns kommer från ideella krafter. Om de möjligheterna försämras, centraliseras och reduceras till det professionella så är det en jättestor brist, menar David Samuelsson. 

Lyssna hela inslaget i Kulturnytt (16/1) här.Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50