Fotograf/Källa: Studieförbunden

Studieförbundens kommentarer till budgetpropositionen.

Folkbildningen får i statsbudgeten för 2022 4,8 miljarder, varav studieförbunden får ca 1,7 miljarder. Senast de generella anslagen till studieförbunden räknades upp var 2017. Det har sedan den tiden inte skett någon kompensation vare sig för löneökningar eller inflation. I praktiken innebär det att anslagen urholkas år för år.  

- Att regeringen urholkar anslagen till studieförbunden år efter år går ut över kvaliteten. På fem år har studieförbunden förlorat 10 procent av intäkterna i fasta priser vilket självklart slår mot verksamheten. 

Det säger David Samuelsson, generalsekreterare för branschorganisationen Studieförbunden i samverkan, i en kommentar till budgetpropositionen som presenterades idag.

Alla riktade statsbidrag till studieförbund upphör 2023. Det innebär att studieförbunden tappar 150 miljoner kronor. Pengarna har till gått till verksamhet med asylsökande som till exempel tidiga insatser i svenska språket men också till andra grupper med stora behov av lärande.  

- Regeringens förslag innebär att studieförbunden efter 2022 ska lägga ner viktiga verksamheter av stor betydelse för många människor. När alla riktade statsbidrag upphör samtidigt blir den negativa effekten väldigt påtaglig. Att statsbidragen upphör följer tidigare besked men är likafullt ett stort avbräck, säger David Samuelsson.

Studieförbundens sammanfattning finns att läsa nedan som pdf.

Inom de tio studieförbunden möts en miljon individer varje år. Så vävs samhällsväven tät och tilliten stärks. 

Studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Hos oss möts människor med olika bakgrunder, intressen, åsikter och livsåskådningar. De tio studieförbunden har olika inriktning och profil – alla idéburna och utan vinstintresse. 

Studieförbunden har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra. 
 
Bildning förenar Sverige.
Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50