Kommunernas anslag till studieförbunden har minskat med totalt 7,5 miljoner kronor under 2009. Det visar en ny sammanställning från Folkbildningsrådet. Trenden över landet är att kommunernas anslag till studieförbunden fortsätter att minska, samtidigt som Folkbildningsförbundets opinionsundersökningar visar att studieförbunden har väljarnas stöd.

Kommunernas anslag till studieförbunden har minskat med totalt 7,5 miljoner kronor under 2009. Det visar en ny sammanställning från Folkbildningsrådet. Trenden över landet är att kommunernas anslag till studieförbunden fortsätter att minska, samtidigt som Folkbildningsförbundets opinionsundersökningar visar att studieförbunden har väljarnas stöd.

- I dagens ekonomiska läge känner många kommuner sig tvingade att prioritera kärnverksamheten. Studieförbunden, i samarbete med föreningslivet, bidrar till en levande deltagardemokrati - till att medborgare möts och engagerar sig i vardagsnära frågor. Det är en viktig del av kommunernas demokratiska kärnverksamhet.

En attraktiv kommun bygger på invånarnas engagemang. Studieförbunden har ett brett stöd hos allmänheten. 9 av 10 personer anser att studieförbunden har en viktig roll i samhället. - Att inte satsa på deltagardemokrati är att såga av den gren man sitter på, säger Maicen Ekman.

Sedan 2007 har det totala anslaget till studieförbunden minskat från 404 miljoner kronor, vilket är nära 30 miljoner på två år.- I kristider måste varje medborgare och kommun rustas för förändring. Då behövs studieförbundens insatser för det livslånga lärandet, säger Maicen Ekman, generalsekreterare Folkbildningsförbundet - studieförbundens intresseorganisation.

Genomsnitt per invånare2009 blir det genomsnittliga bidraget 39,41 kronor per invånare.

Kommuner som satsar - Eskilstuna fortfarande i toppHögst anslag har Eskilstuna med 123 kronor per invånare. Åsele satsar drygt 100 kronor per invånare och över 80 kronor har Dorotea, Trelleborg, Malå, Upplands Väsby och Umeå.

Kommunerna i Stockholms län överger studieförbundenYtterligare två kommuner ger inget bidrag alls 2009, nämligen Nykvarn och Värmdö. Nu är det sammanlagt 15 kommuner som inte stöder studieförbundens verksamhet, av dessa ligger 9 i Stockholms län.

Kontakt Folkbildningsförbundet - studieförbundens intresseorganisation:Maicen Ekman, generalsekreterareTelefon: 08-402 01 51 eller 0709-78 09 28

För mer information och tabeller, se Folkbildningsrådets ekonomiska uppföljning:http://www.folkbildning.se/page/569/ekonomiskuppfoljningstudieforbunden.htm

Folkbildningsförbundet är de nio studieförbundens intresseorganisation. Studieförbunden bedriver folkbildning som når miljontals människor varje år. Det gör folkbildningen till Sveriges största mötesplats för människor som vill utvecklas. De nio studieförbunden är ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Medborgarskolan, NBV, Sensus, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Vuxenskolan.Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50