I skriften "Olikheter berikar" presenteras verksamhetsexempel inom integrationsområdet som bedrivs inom studieförbunden. Folkbildningsförbundet har gjort sammanställningen.

I stället för att använda ordet ”integration” som ett tomt honnörsord vill Daniel, på Studiefrämjandet, skapa förutsättningar för ungdomar att mötas på de villkor som passar dem bäst. Det är intresset för musiken som är det primära. Många av ungdomarna som håller på med hip hop har utländsk bakgrund. ”Folkbildningen måste vara uppkäftig och hänga med i tiden”, menar Daniel.

Niklas, Jeanette och Dilan, besökare på en föreläsning arrangerad av Sensus studieförbund, säger att det kan vara svårt att prata om frågor som handlar om invandrare och svenskar. Det väcker så många känslor. Alla är rädda för att uppfattas som rasister, fast man kanske bara vill uttrycka hur viktigt det är att alla hjälps åt. Det är inte bara svenskar, eller bara invandrare, som ska ta ansvar för att det ska fungera. Det är ett gemensamt ansvar för alla.

I skriften ”Olikheter berikar” möter du bland annat personerna ovan och får en inblick i den verksamhet som studieförbunden arbetar med inom integrationsområdet. I hela landet varje dag.

Oavsett bakgrund och erfarenheter tas varje människas olikheter till vara inom folkbildningen. Här möts olikheter på ett naturligt sätt, med en väl fungerande pedagogik i botten.

Kontakt Folkbildningsförbundet - studieförbundens intresseorganisation: Maicen Ekman, generalsekreterare Telefon: 08-402 01 51 eller 0709-78 09 28

Folkbildningsförbundet är de nio studieförbundens intresseorganisation. Studieförbunden bedriver folkbildning som når miljontals människor varje år. Det gör folkbildningen till Sveriges största mötesplats för människor som vill utvecklas. De nio studieförbunden är ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Medborgarskolan, NBV, Sensus, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Vuxenskolan.Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50