Under supervalåret kommer de politiska frågorna ta mer plats i människors samtal, och det påverkar också vuxnas studier i kvällskurser och studiecirklar. Ämnen som antirasism och religion är på uppgång, enligt en trendspaning från studieförbunden. ”Vi lär oss också på nya sätt” kommenterar Annelie Roswall Ljunggren, generalsekreterare Folkbildningsförbunde

Under supervalåret kommer de politiska frågorna ta mer plats i människors samtal, och det påverkar också vuxnas studier i kvällskurser och studiecirklar. Ämnen som antirasism och religion är på uppgång, enligt en trendspaning från studieförbunden. ”Vi lär oss också på nya sätt. En effekt av sociala medier är trenden att lämna sin egen bubbla och dela erfarenheter med andra” kommenterar Annelie Roswall Ljunggren, generalsekreterare Folkbildningsförbundet – studieförbundens intresseorganisation.6 av 10 svenskar har någon gång deltagit i studieförbundens verksamhet, och varje år deltar ungefär elva procent av befolkningen i kurser och cirklar hos de tio förbunden.”Folkbildning är stort i Sverige, och många vill ha lättillgänglig kunskap – vi tror att intresset för enstaka föreläsningar utan föranmälan fortsätter öka” säger Annelie Roswall Ljunggren.

Lista över Bildningstrender 2014

1.  Supervalåret – mer politik

2.  Miljö – ät ditt ogräs

3.  Antirasism – allas lika värde

4.  Religion – tro och samhälle

5.  Ut ur bubblan – dela erfarenheter med andra

6.  Lättillgänglig kunskap

Läs rapporten Bildningstrender 2014 här:http://www.studieforbunden.se/medlemsservice/material/rapporter/folkbildningsforbundets-bildningstrender-2014/

De tio studieförbunden är ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd studieförbund, Kulturens Bildningsverksamhet, Medborgarskolan, NBV, Sensus studieförbund, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Vuxenskolan.

För mer information kontakta:Annelie Roswall Ljunggren, generalsekreterare, 070-694 60 38, annelie@studieforbunden.seAnna Morin, kommunikationsansvarig, 070-251 91 46, anna@studieforbunden.seStudieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50