Cecilia Malmström stödjer som privatperson uppropet Typiskt svenskt. Det är ett upprop för jämlikhet, tolerans och mångfald. Hittills har 150 organisationer och företag, och över 7000 privatpersoner, ställt sig bakom. Uppropet har också fått stöd av journalister, komiker och idrottsstjärnor. Cecilia Malmström som är EU-kommissionär uppmanar fler att stå upp tolerans och öppenhet.

Cecilia Malmström stödjer som privatperson uppropet Typiskt svenskt. Det är ett upprop för jämlikhet, tolerans och mångfald. Hittills har 150 organisationer och företag och över 7000 privatpersoner ställt sig bakom. Uppropet har också fått stöd av journalister, komiker och idrottsstjärnor.

- I mitt dagliga arbete med asyl- och migrationsfrågor möter jag ofta röster som är kritiska till invandring. Invandring, heter det, är ett hot mot "vår" kultur och en börda för vår ekonomi. Faktum är att det är tvärtom, säger Cecilia Malmström.

Cecilia Malmström är EU-kommissionär, men skriver under uppropet som privatperson. Hon uppmanar fler att stå upp tolerans och öppenhet i både Sverige och Europa.

- Internationell forskning är glasklar med att vi inte kommer att klara den jättelika demografiska utmaning vi står inför utan invandring. Och för oss som tror på ett öppet samhälle är det lika tydligt att vårt samhälle stagnerar utan rörelse över gränserna. Migration är en möjlighet till utveckling – ekonomiskt såväl som socialt, kulturellt och intellektuellt, säger Cecilia Malmström apropå sitt ställningstagande. 

Uppropet Typiskt svenskt startades förra året av Folkbildningsförbundet – studieförbundens intresseorganisation. Genom uppropet vill Folkbildningsförbundet samla alla demokratiska krafter mot vardagsrasismen.

- Studieförbunden erbjuder möten mellan människor och bidrar till ökad kunskap, genom studiecirklar, seminarier och kulturaktiviteter över hela landet. Det menar vi är ett vaccin mot främlingsfientlighet. Låt oss ta fasta på det i kampen för ett tolerant samhälle, säger Folkbildningsförbundets generalsekreterare Maicen Ekman.

För mer information kontakta Folkbildningsförbundets presskontakt Anna Morin, anna@studieforbunden.se, 0702-519146

Folkbildningsförbundet är de tio studieförbundens intresseorganisation. Studieförbunden bedriver folkbildning som når miljontals människor varje år. Det gör folkbildningen till Sveriges största mötesplats för människor som vill utvecklas. De tio studieförbunden är ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Kulturens Bildningsverksamhet, Medborgarskolan, NBV, Sensus studieförbund, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Vuxenskolan.Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50