Folkbildningsförbundet kommenterar regeringens utredning ”Spela samman – en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet” . – Det låter bra att civilsamhället ges en plats i dialogen, men vår roll befaras bli en flummig historia om den nationella nivån suddas ut, säger Maicen Ekman, Folkbildningsförbundets generalsekreterare.

Ett ökat regionalt engagemang och en högre status för kulturfrågorna lokalt skulle kunna bli positiva konsekvenser av betänkandet ”Spela samman – en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet” som utredaren Chris Heister i dag lämnade över till kulturministern. Men om regeringen på allvar vill ”utveckla den kulturella infrastrukturen” måste den se över hur samverkan med civilsamhället ska gå till.

Enligt förslaget ska regeringen ge Statens kulturråd i uppdrag att inrätta ett samverkansråd med representanter för de statliga myndigheter som berörs av Kultursamverkansmodellen. Om civilsamhället ska kunna vara med och tycka till om den nationella kulturpolitiken måste vi också kunna delta i det nationella samtalet. Utredningen slår fast att det blir landstingens ansvar att tillsammans med civilsamhället ta fram en kulturplan för regionen.

– Det låter bra att civilsamhället ges en plats i dialogen, men vår roll befaras bli en flummig historia om den nationella nivån suddas ut, säger Maicen Ekman, Folkbildningsförbundets generalsekreterare.

Kanske bollas frågan vidare till den framtida dialogen mellan regeringen, de idéburna organisationerna och SKL på kulturområdet? Men i höst väntar ett riksdagsval, och därmed en eventuell ny regering.

– Det finns en risk att civilsamhället hamnar mellan stolarna; mellan regeringar och samhällsnivåer, säger Maicen Ekman.

Kontakt Folkbildningsförbundet - studieförbundens intresseorganisation:Maicen Ekman, generalsekreterareTelefon: 08-402 01 51 eller 0709-78 09 28

Folkbildningsförbundet är de nio studieförbundens intresseorganisation. Studieförbunden bedriver folkbildning som når miljontals människor varje år. Det gör folkbildningen till Sveriges största mötesplats för människor som vill utvecklas. De nio studieförbunden är ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Medborgarskolan, NBV, Sensus, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Vuxenskolan.Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50