Folkbildningsförbundet, Digidel 2013, .SE, EU-kommissionen och Sveriges kommuner och landsting lanserade igår, den 22.a oktober, Utmaningen. Utmaningen är en tävling med uppgiften: Hur får vi fler att använda internet? Vem har den roligaste idén för att få upp fler svenskar på nätet? Vinnarna får 10 000 kr och en studieresa till Bryssel.

Nu utmanar vi landets alla kommuner, företag, organisationer, projekt, nätverk och privatpersoner: Hur får vi fler att använda nätet? Vem har den roligaste, smartaste eller kanske mest annorlunda idén för att få dem som i dag står utanför den digitala gemenskapen att bli en del av den?Nätet öppnar en värld av möjligheter som en överväldigande majoritet av svenskarna använder sig av dagligen. Det finns alltifrån avancerade användare som i praktiken lever hela sina liv på Internet, till de i andra änden av skalan som nöjer sig med att deklarera, köpa biljetter och lösa korsord på nätet. Samtidigt finns det 1,2 miljoner vuxna i Sverige som inte använder Internet alls, enligt rapporten Svenskarna och Internet 2012. Det kan exempelvis innebära att man får betala en avgift till banken för att få betala sina räkningar, att man inte kan sjukanmäla barnen eller delta i chatten efter debattprogram på TV, för att bara nämna några exempel.Ytterst handlar digital delaktighet om möjlighet att vara med och påverka och vara en del av det nya samhälle som nu tar form. Den offentliga sektorn och andra samhällsaktörer hänvisar allt oftare till nätet. Tjänster bygger allt mer på digital delaktighet och media använder nätet för att bredda sina kontakter med mediekonsumenter.Digital kompetens blir nödvändig för att förstå och hantera de utmaningar det digitala samhället ställer oss inför. Den kompetensen behövs för att alla ska kunna utveckla sin egen förmåga, vilja och intresse för att navigera på nätet.Ett brett samarbete är en förutsättning för att vi ska lyckas öka den digitala delaktigheten i Sverige. Vi är många som kan dra sitt strå till stacken. Alltifrån myndigheter, regioner och kommuner till folkbildning, föreningsliv och näringsliv till den enskilde eldsjälen kan bidra med något till utvecklingen.Ökad digital delaktighet är en fråga som EU:s medlemsländer samarbetar kring. Den ansvariga EU-kommissionären Neelie Kroes har presenterat en så kallad Digital Agenda som innehåller en rad åtgärder. Förslagen täcker flera områden, från att öka och förbättra utbudet av bredband till att öka kunskapen om Internet, en kunskap som i allt högre grad krävs för att vara delaktig i samhället och vinna de fördelar som en ökad digitalisering ger.Europeiska socialfonden arbetar för att utjämna utbildningsklyftor mellan medborgare i Europa. Mot bakgrund av att minst 90 procent av jobben i Europa kräver god förmåga att använda digitala verktyg kommer fonden att göra en särskild satsning för att öka den digitala delaktigheten. EU-kommissionen kommer att förslå att digital kompetens blir ett prioriterat område under fondens nästa period; 2014-2020.Nu utmanar vi landets alla kommuner, företag, organisationer, projekt, nätverk och privatpersoner: Hur får vi fler att använda nätet? Vem har den roligaste, smartaste eller kanske mest annorlunda idén för att få dem som idag står utanför den digitala gemenskapen att bli en del av den?Utmaningen är öppen för alla som kan visa på ökad delaktighet; genom små eller stora insatser, innovativa eller mer traditionella, som höjer kunskapen eller väcker intresset. Det kan vara ett nätverk för äldre, en gemenskap för nyanlända till Sverige, en ny affärsidé eller någonting helt annat. Vi vill gärna bli överraskade!Utmaningen lanseras i dag måndagen den 22 oktober 2012 av kampanjen Digidel 2013 i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE) Folkbildningsförbundet och EU-kommissionen i Sverige. Avslutningen uppmärksammas på Internetdagarna i november 2013. Förutom glädjen och äran över att ha bidragit till samhällsutvecklingen kommer de sex mest intressanta bidragen att premieras av Digidels jury.Digital delaktighet handlar om den enskilda individens möjlighet till makt och kontroll över sitt eget liv. Vi hoppas att många antar utmaningen att bidra till ett e-samhälle för alla.Danny Aerts, vd Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE)Pernilla Baralt, press och kommunikationschef, EU-kommissionen i SverigeChristine Cars-Ingels, kampanjledare Digidel, Stiftelsen för Internetinfrastruktur .SELennart Jonasson, chef, Center för eSamhället, Sveriges Kommuner och LandstingAnnelie Roswall Ljunggren, generalsekreterare Folkbildningsförbundet – studieförbundens intresseorganisationStudieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50