Kommuner och region riskerar att utveckla e-tjänster som en stor del av befolkningen inte kan använda. Det skriver Folkbildningsförbundet i en debattartikel i Dagens Samhälle. Folkbildningsförbundet pekar på att endast av tio svenska kommuner som har lättläst information på sin webbsida, och efterlyser insatser för de två miljoner svenskar som står utanför internetsamhället.

Demokratiska brister med e-förvaltning

Parallellt med satsningen på e-förvaltning måste krafttag tas för att minska den digitala klyftan. Ta vara på studieförbunds och folkhögskolors möjlighet att bidra, uppmanar Folkbildningsförbundet.

DEMOKRATI. E-tjänsterna blir fler och fler. Vi kan dygnet runt kontakta vården, ansöka om bygglov, ställa våra barn i kö till förskolan eller välja gymnasium. För att ytterligare öka servicen till medborgarna har regeringen inrättat en ny e-delegation. Syftet med den är att öka samspelet mellan samhällets olika parter: regering, myndigheter, kommuner och landsting, näringsliv och ...? Fattas det inte en aktör här? Det vore väl hyggligt om också de som ska använda tjänsterna representerades i delegationen, det vill säga medborgarna! "När hela Sveriges e-förvaltning ska utvecklas måste medborgarnas och företagens behov stå i centrum", säger Anders Knape, ordförande (M) för Sveriges Kommuner och Landsting, i ett pressmeddelande i september. Javisst! Men kommuner och landsting måste lägga på ett kol för att uppnå målen i riksdagens handlingsplan Från patient till medborgare. År 2010 ska nämligen Sverige vara tillgängligt för alla, står det i planen. I dag är det bara en av tio kommuner som har lättläst information på sin webbsida. Det utestänger hundratusentals personer med funktionshinder eller språksvårigheter. Om Anders Knape menar att alla medborgares behov ska stå i centrum kan han heller inte blunda för det faktum att den digitala klyftan inte bara består, utan tyvärr även ökar (Svenskarna och Internet 2008, World Internet Institute). Enligt undersökningen står mer än två miljoner svenskar över 16 år utanför internetsamhället. En miljon av dem är under 65 år. Morgondagens 24-timmarsmyndighet utvecklas i rask takt, samtidigt som många landsting, regioner och kommuner släcker ner andra former av informationskanaler. Parallellt med satsningen på e-förvaltning måste de ta krafttag för att minska den digitala klyftan. Annars urholkas demokratin. Folkbildningens uppdrag är bland annat att verka för demokrati och digital delaktighet. Hos oss surfar många ut på internet för första gången. Vi finns i alla kommuner och har lång erfarenhet av och stor kunskap om hur man motiverar och engagerar människor i takt med att samhället förändras. Studieförbunden och folkhögskolorna har genom sina medlemsorganisationer och grundare en unik kontaktyta med Förenings-Sverige. Vi uppmanar kommuner, regioner och landsting att ta vara på denna djupa förankring i lokalsamhället och förmåga att öka den digitala delaktigheten. Annars riskerar ni att utveckla ny teknik och nya möjligheter som förblir oanvända av en betydande del av befolkningen. Och att e-förvaltningen därmed blir ett demokratiskt fiasko. Åke Gustavsson Ordförande Maicen Ekman Generalsekreterare Folkbildningsförbundet - Studieförbundens intresseorganisation

Debatt i Dagens Samhälle NR 5/09, länk till artikeln:http://www.dagenssamhalle.se/zino.aspx?articleID=14587

Folkbildningsförbundet är de nio studieförbundens intresseorganisation. Studieförbunden bedriver folkbildning som når miljontals människor varje år. Det gör folkbildningen till Sveriges största mötesplats för människor som vill utvecklas. www.studieforbunden.seStudieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50