Debatt: ​En av tio är inte digitalt delaktig

Branschorganisationen Studieförbunden kommenterar regeringens och digitaliseringskommissionens förslag, och kräver att staten genom Folkbildningsrådet genomför en omfattande folkbildningsinsats för att sluta den digitala klyftan. Satsningen måste vara tillräckligt stor för att möta utmaningen i att en miljon personer i Sverige inte är med i den digitala övergången.

Sverige digitaliseras snabbt, väldigt snabbt. Inte minst gäller det offentliga myndigheter, banker och annan service som människor är beroende av. Som en direkt följd av digitaliseringen drar myndigheter och företag ner på antalet kontor. Men var tionde person är inte digitalt delaktig och kan därmed inte nyttja den digitala servicen. Alla dessa får en sämre och sämre service genom digitaliseringen trots att de i många fall har större och större behov av att få personlig hjälp. Hur kan Sverige bli ett bra land för alla om var tionde person lämnats efter i utvecklingen?

Nu lägger regeringen och digitaliseringskommissionen fram sina förslag om att öka takten i utvecklingen ännu mer. Sverige ska digitaliseras mer och snabbare. Stora resurser föreslås till utbyggd infrastruktur och avancerad högskoleutbildning. Inget fel i det, självklart behöver täckningen byggas ut och bli bättre på många håll.

Felet är det som fattas: satsningarna som gör att alla kan följa med i digitaliseringens framtidsresa. Inga förslag finns om att möta och stötta alla de personer – korttidsutbildade, äldre, med funktionsnedsättning – som har högre trösklar till den nya tekniken.

Nu behövs kraftfulla insatser som möter utmaningen för alla de som saknar digital kompetens.

Branschorganisationen Studieförbunden kräver att staten genom Folkbildningsrådet genomför en omfattande folkbildningsinsats för att sluta den digitala klyftan. Satsningen måste vara tillräckligt stor för att möta utmaningen i att en miljon personer i Sverige inte är med i den digitala övergången.

Jag menar att det är centralt att fokusera på verktyg och kunskap, digital bildning och kompetens, som ger individer möjlighet att självständigt förhålla sig till informationsflödet och att vara medskapare och inte bara passiva mottagare. Bildning handlar inte minst om att kunna föra en kritisk diskussion om den samhällsförändring som nu pågår.

Staten måste ta ett övergripande ansvar för att offentliga tjänster ges lika till alla utifrån grundlagen. Det kräver ett brett folkbildande anslag. I kampanjen Digidel2013 kunde studieförbund, bibliotek och andra aktörer med insatser under tre års tid bidra till att en halv miljon personer i Sverige lärde sig använda internet. En mångfald av insatser, och en ökad insikt hos folkbildning och offentliga aktörer om vikten av digital kompetens, gav resultat.

Till skillnad från myndigheter och banker finns studieförbund närvarande i alla kommuner i landet. Med sina medlemsorganisationer och samarbeten har studieförbunden redan en bredd och når många. Låt studiecirklar och ideellt engagemang bidra till en fortsatt bred digitalisering för alla. Men det kräver att vi lägger om politiken och sätter människan i centrum av digitaliseringen.

David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden

Regionala artiklar från Studieförbunden om digitaliseringen

2016-12-28 Örnsköldsviks Allehanda: Folkbildning krävs för de 20 000 personerna i digitalt utanförskap

2017-01-02 Norrköpings Tidningar: Var tionde digitalt utanför

2017-01-02 Östgöta Correspondenten – corren.se: Var tionde digitalt utanför

2017-01-02 Motala Vadstena Tidning: Var tionde digitalt utanför

2017-01-04 Östra Småland: 20 000 i Kalmar län digitalt utanför

2017-01-08 Nerikes Allehanda: 24 000 riskerar digitalt utanförskap i Örebro länStudieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50