I Dagens samhälle bemöter Maicen Ekman ett debattinlägg om Kulturutredningen från Carl-Johan Kleberg och Ants Viirman. Folkbildningsförbundet menar att det är befängt att påstå att kulturaspekten beaktas illa hos studieförbunden. Vidare att Kleberg och Viirman missar poängen med folkbildningen och dess fokus på livslångt lärande, då de vill flytta folkbildningen från Utbildningsdepartementet.

Debatt: Ni missar poängen med folkbildningen!

Vi betackar oss för att bli indragna i en revirstrid mellan departement och myndigheter, replikerar Folkbildningsförbundet på inlägget "Torpedera inte Kulturutredningen!" i Dagens Samhälle nr 19/09.

Carl-Johan Kleberg och Ants Viirman skriver att folkbildningens hemmahörighet "inom utbildningsreviret" leder till att "kulturaspekten beaktas illa". Uttalandet är helt befängt. En stor del av studierna bedrivs inom kulturområdet och omfattar människors eget skapande, men fokus är inte på utövandet utan lärandet. Det är den pedagogiska idén som är grunden för studieförbundens verksamhet - oavsett ämnesområde.

Och varför skulle folkbildningsverksamheten sortera in under kulturdepartementet? Vad vore vinsten med att avskaffa folkbildningspolitiken och skära ner på insatserna för det livslånga lärandet? Och vad händer med den del av verksamheten som inte hör till kulturområdet? Om studieförbunden missat kulturaspekten vore det kanske läge för en radikal förändring, men tvärtom så är det något de lyckas bra med.

EU-kommissionen uppmärksammar nu sambandet lärande-kultur och hur civilsamhället bidrar till att öka delaktigheten inom kulturområdet. Det är inget nytt för den svenska folkbildningen, och borde inte heller vara det för debattörerna i egenskap av före detta chefer på Statens Kulturråd respektive Kommunförbundets kultursektion.

Vi håller däremot med om det lokala kulturlivet måste ges reellt inflytande vid portföljförhandlingarna, om modellen genomförs. Det är oklart i utredningen och måste utredas ytterligare.

Folkbildningsförbundet menar att möjligheten att kombinera kulturen med skilda ämnen (utredningens begrepp "aspektpolitik") underlättas av dagens generella och målstyrda folkbildningsstöd. Verksamheten kan utgå från medborgarnas och föreningarnas egna idéer och behov av utveckling. Vi betackar oss för att bli indragna i en revirstrid mellan departement och myndigheter.

Maicen EkmanGeneralsekreterare, Folkbildningsförbundet - studieförbundens intresseorganisation

Fotnot: De nio studieförbunden är ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Medborgarskolan, NBV, Sensus, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Vuxenskolan.Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50