Om regionala portföljer med kulturpengar införs, såsom kulturutredningen väntas föreslå, skall det stå "deltagarna" och "publiken" på adresslappen. Det skriver Maicen Ekman och Åke Gustavsson, generalsekreterare respektive ordförande för Folkbildningsförbundet i Sydsvenskan.

Kulturpengar skall gå till deltagare och publikOm det införs regionala portföljer med kulturpengar, såsom kulturutredningen väntas föreslå, skall det stå "deltagarna" och "publiken" på adresslappen. Kulturutredningens idé om decentralisering av statliga anslag är mycket bra. Förslaget har potential att öka tillgängligheten till kultur ytterligare. Det blir också möjligt med fler givande dialoger om vad vi alla vill med kulturen. Folkbildningsförbundet menar dock att det finns ett par avgörande krav för att det skall fungera.

En dialog om portföljpengarna måste omfatta olika typer av kulturaktörer på deras villkor. Det vore en mardröm om enbart de parter som har en likadan, och stark, organisering som myndigheterna kan vara med i förhandlingar om resurserna. Verkligheten är att olika konstarter och kulturella uttryck väljer skilda sätt att samlas och samsas.    Hiphop är en kombination av dans, måleri, sång och musik, utövarna växlar mellan olika konstellationer och har inte alltid ett tydligt nav. Körsången är däremot ofta organiserad i mångåriga föreningar. Geografiska olikheter finns över hela landet. I Skåne och Stockholm reser deltagare och publik snabbt till länets alla hörn, medan situationen är en annan i Norrbotten och Jämtland. I ett och samma län kan kommuner i glesbygd brottas med helt andra uppgifter än närliggande storstäder. Att missgynna moderna uttryck, eller att enbart stärka kommuner som redan har ett rikt kulturutbud, motverkar idén om ökad tillgänglighet.

Folkbildningsförbundet menar att regionala potter kräver anpassning till civilsamhällets villkor. Allt annat strider mot regeringens splitternya överenskommelse med idéburna organisationer inom det sociala området. Där slås fast att offentlig sektor skall samverka med ideella organisationer med respekt för dess självständighet och särart. Samma principer bör gälla för fria kulturaktörer.

Med de regionala portföljerna bör det även följa ett krav om samarbete mellan institutioner och civilsamhälle. Målet skall vara ett mer tillgängligt kulturliv, och att öppna dörren till kulturinstitutionerna. Goda exempel i rätt riktning finns redan. Region Skåne och Kulturrådet har en gemensam avsiktsförklaring om kulturutvecklingen där ambitioner för ett samspel mellan folkbildningen och kulturinstitutionerna finns med.

Studieförbunden skapar genom sina arrangemang en miljon arbetstillfällen för kulturarbetare. Författare, föreläsare och artister kommer och bidrar med sina ord och tankar, sin musik, dans och sång. Det ger bra möten. Däremot upplever många inom folkbildningen att det är svårt att få till ett samarbete med kulturinstitutionerna, eller att studieförbunden blir tillfrågade att stödja projekt när allt redan är planerat.    Folkrörelser, konstnärer, fria grupper och institutioner har olika roller att fylla. Folkbildningen har deltagarperspektivet i allt vi gör, verksamheten styrs av människors aktivitet. Att inte kombinera institutionernas professionalism med folkrörelsernas entusiasm är att kasta bort resurser.

Vi ser med förväntan fram emot Kulturutredningens visioner. Det finns chans till en frisk fläkt i kulturlivet.

MAICEN EKMAN ÅKE GUSTAVSSON Sydsvenskan Dagbladet 11 februari 2009

Folkbildningsförbundet är de nio studieförbundens intresseorganisation. Studieförbunden bedriver folkbildning som når miljontals människor varje år. Det gör folkbildningen till Sveriges största mötesplats för människor som vill utvecklas. www.studieforbunden.seStudieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50