Torsdagen den 14 maj skulle regeringens proposition om radio och tv:s framtid ha kommit. Efter en stor public service-utredning, lång remisstid och mycket funderande i regeringskansliet skulle regeringen sätta ner foten och säga vad den vill. Skapa en bred kunskapskanal, skriver Folkbildningsförbundet - studieförbundens intresseorganisation.

Torsdagen den 14 maj skulle regeringens proposition om radio och tv:s framtid ha kommit. Efter en stor public service-utredning, lång remisstid och mycket funderande i regeringskansliet skulle regeringen sätta ner foten och säga vad den vill.

Men inget kom! Vad vill regeringen? Just nu har ni en unik chans att förändra hela det offentliga samtalsklimatet! Sverige har en fantastisk möjlighet att få en stark folkbildande kunskapskanal, som kan utgöra ett alternativ till den tilltagande underhållnings- och publikmaximeringssatsning som pågår i stort sett i alla andra tv-kanaler. Vad väntar regeringen på? Vad tvekar ni om? Förslagen ligger ju färdiga.

Teveutbudet svämmas över av underhållning och program där ledstjärnan är att producera mesta möjliga sändningstid för billigast peng. De kommersiella kanalerna har byggt vidare på Robinsons tradition av mobbningsteve. SVT satsar bland annat på Grillat och skrikiga "debatt"-program och har klart visat att man inte är intresserat av någon bredare satsning på folkbildning. Företaget har i praktiken prioriterat ned sin tidigare med UR gemensamma satsning på Kunskapskanalen, och bidrar nu mest med repriser från SVT 2. SVT ser inte längre Kunskapskanalen som en huvudkanal och programmet 24 Direkt, som sänder seminarier, föredrag och debatter har fått sin sändningstid reducerad till hälften.

Men det är folket som betalar licenser, och det är nu regering och riksdag ska göra sin beställning, i ett nytt avtal och ett flerårigt uppdrag till public service-bolagen. Det är just nu regering och riksdag har chansen att göra en rejäl satsning på ett brett kunskapsmaterial, att definiera kraven som gör att åtminstone en av hundratals tv-kanaler kan få stå för något annorlunda och eget i medieutbudet. Det skulle kunna vara en kunskapssatsning som kunde innefatta allt från riksdagsdebatter och seminarier, till föreläsningar och material från universitet, högskolor och folkbildningsorganisationer, utöver traditionella dokumentärer och utbildningsmaterial.

Ledningen och styrelsen för Utbildningsradion, UR, har i remissen på Public service-utredningen fört fram att UR självt vill ta hela ansvaret för Kunskapskanalen, och skapa en riktig kunskapskanal som kan sända dygnet runt, året om. UR:s väl etablerade utbildningsmaterial kan kombineras med Kunskapskanalens dokumentärer och samhällsprogram samt med 24 Direkts spegling av det offentliga samtalet. På det sättet skulle en bred folkbildnings- och utbildningskanal kunna skapas, en riktig kunskapskanal som på allvar kunde utmana den tv-värld som annars mest består av underhållning och sport. Det vore inte minst till nytta för alla som deltar i folkbildningen. Varje år samlas över två miljoner deltagare i studieförbundens cirklar för att lära mer och diskutera en mängd olika ämnen. Att bidra till deras kunskapssökande, och sprida debatter till engagerade gräsrötter, är en självklar roll för en förstärkt Kunskapskanal.

Det är riksdag och regering som just nu äger frågan. När statsmakterna ska slå fast sändningsvillkoren för de kommande åren bör man ge UR ett tydligt uppdrag att svara för en bred Kunskapskanal. Det finns för övrigt hundratals oanvända miljoner i Rundradiofonden, pengar som regeringen hittills inte låtit public service-företagen använda. Men det är pengar som radiolyssnarna och tv-tittarna betalat för att få program, inte för att de ska ligga obrukade i en fond. Enbart överskottet i Rundradiofonden skulle räcka för att finansiera en ny Kunskapskanal i UR:s regi under en hel avtalsperiod. Eva Hamilton har i brev till regeringen ställt krav på dessa medel, för att fler SVT-medarbetare inte ska avskedas, men pengarna kan antagligen komma till bättre nytta i en kunskapskanal. Alternativt skulle överskottet i Rundradiofonden kunna användas för att underlätta en mer långsiktig omfördelning av pengar mellan UR och SVT.

UR får idag inte ens 5 procent av de samlade licensmedlen. För någon eller några procent till skulle Sverige kunna få en ny Kunskapskanal, utan att SVT behöver förblöda. Anslagen till Sveriges Radio behöver inte ändras, men en liten förskjutning mellan UR och SVT skapar i ett slag möjlighet att sända folkbildning, utbildning och kunskap som kan betyda mycket för medborgarnas möjlighet att fungera just som medborgare.

Regeringen bör inte tveka längre. Satsa på en medborgarnas kunskapskanal!

Maicen EkmanGeneralsekreterare Folkbildningsförbundet - studieförbundens intresseorganisation

För mer information kontakta:Folkbildningsförbundets informatör Anna Morin: 0702-51 91 46, anna@studieforbunden.se

Folkbildningsförbundet är de nio studieförbundens intresseorganisation. Studieförbunden bedriver folkbildning som når miljontals människor varje år. Det gör folkbildningen till Sveriges största mötesplats för människor som vill utvecklas. De nio studieförbunden är ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Medborgarskolan, NBV, Sensus, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Vuxenskolan.Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50