Folkbildningsförbundet presenterar siffror från en undersökning som konstaterar att väljarna är mer positiva till studieförbunden än de kommunpolitiker som har ansvar för just folkbildningsfrågorna. Hela 15 kommuner ger inga bidrag alls till studieförbundens verksamhet. Detta faktum är oroande och drabbar både enskilda individer och de mötesplatser som studieförbunden utgör.

Under våren har Folkbildningsförbundet tagit pulsen på svenskarnas syn på studieförbund och folkbildning. I våra opinionsundersökningar har Sifo och NORM ställt frågor till allmänhet och kommunpolitiker med folkbildningsansvar. Det visar sig att fler väljare än kommunpolitiker anser att studieförbunden har en viktig roll i samhället, 9 av 10 personer ur allmänheten anser det. Bland kommunpolitikerna är det knappt 8 av 10 som håller med. Och det bland ordföranden i de nämnder som ansvarar för just folkbildning!

Räcker det inte med 8 av 10 politikers stöd? Nej, idén med den fria vuxenutbildningen är att den ska vara tillgänglig för alla, i alla kommuner. Tyvärr är det ju inte heller så att den majoritet av ansvariga kommunpolitiker som vill stödja studieförbundens verksamhet får gehör hos sina partikamrater. Nya siffror från Folkbildningsrådet visar på motsatsen:

Sammanlagt 15 kommuner ger inte ett öre till studieförbundens verksamhet, det är två fler än förra året. Av dessa 15 ligger nio kommuner i Stockholms län. De största neddragningarna mätt i kronor står Örebro, Jönköping och Skellefteå för. Största minskningarna procentuellt genomför Hagfors, Sorsele och Tranås.

Det finns förstås goda exempel. Bäst i test, liksom förra året, är Eskilstuna kommun.

Jag är bekymrad över att beslutsfattarna inte kopplar samman kommunernas demokratiska utveckling med den verksamhet som sker hos studieförbunden. Mötesplatser är avgörande. Oavsett om det är en cirkel i hiphop eller föreningskunskap diskuteras de lokala frågorna - inte minst under fikapauserna.

Vad beror de sänkta kommunanslagen på? Kanske har vi inte kunnat förmedla det stora som sker - utvecklingen hos varje deltagare, och det livsviktiga samhällsengagemang som studieförbund och föreningsliv kanaliserar. Det är något som efterfrågas inom varje politiskt parti idag, och som stöts och blöts i teves morgonsoffor.

I kristider behöver varje medborgare och kommun rustas för förändring och en ljusnande framtid. Det som sker hos studieförbunden är en del av kommunernas demokratiska kärnverksamhet. Jag ser fram emot att kommunerna ser möjligheterna och väljer att satsa på den breda folkbildningen igen!

Maicen Ekman, generalsekreterare Folkbildningsförbundet - studieförbundens intresseorganisation

De nio studieförbunden är ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Medborgarskolan, NBV, Sensus, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Vuxenskolan.

Se även Hela Hälsingland:http://helahalsingland.se/asiktstorget/insandare/1.1134902 (2009-06-19)och Höglandsnytt:http://www.hemsidan.net/?n=13887 (2009-06-21)Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50