Debattartikel om ny Novus-undersökning: Svenskarnas syn på etablering

Så få som 7 procent anser att offentliga aktörer kommer klara av etableringen av nyanlända på egen hand, och så många som 80 procent menar att etableringen kommer lyckas bättre om studieförbunden och övriga civilsamhället spelar en aktiv roll. Det är några av siffrorna som framkom när Studieförbunden frågade svenska medborgare vad de anser skapa en lyckad etablering. En kraftig majoritet anser att

Så få som 7 procent anser att offentliga aktörer kommer klara av etableringen av nyanlända på egen hand, och så många som 80 procent menar att etableringen kommer lyckas bättre om studieförbunden och övriga civilsamhället spelar en aktiv roll. Det är några av siffrorna som framkom när Studieförbunden frågade svenska medborgare vad de anser skapa en lyckad etablering. En kraftig majoritet anser att det behövs samverkan mellan civilsamhället och myndigheterna för att etableringen ska lyckas.

Läs mer om Studieförbundens förslag för att möta framtida möjligheter inom etableringen här:

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/studieforbunden-vi-kan-bidra-till-etableringen-20150Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50