Demokratiskt deltagande, etablering och validering i Almedalen

Under Almedalsveckan 2017 arrangerar branschorganisationen Studieförbunden och dess medlemmar en mängd aktiviteter och mötesplatser i Visby. Det blir panelsamtal och seminarier om aktuella frågor som etablering, ungas demokratiska deltagande och validering.

Under Almedalsveckan 2017 arrangerar branschorganisationen Studieförbunden och dess medlemmar en mängd aktiviteter och mötesplatser i Visby. Det blir panelsamtal och seminarier om aktuella frågor som etablering, ungas demokratiska deltagande och validering.

Folkbildarfrukost: ”Bildning, folkbildning och demokratiskt deltagande hos unga”

Måndag 3 juli kl 08.30-09.30 (frukost från 08.15), Soberian, Kilgränd 1

Medverkande:

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister

Hannah Kroksson, vice ordförande LSU

Gunilla Carlsson (S), vice ordförande Kulturutskottet

Nina Larsson, förbundschef Studieförbundet Vuxenskolan

Monica Widman-Lundmark, ordförande Studieförbunden

Moderator: David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden

"Kan studieförbunden revolutionera etableringspolitiken?" (seminarium)

Måndag 3 juli kl 14.00-14.45, S:t Drottensgatan 12, med Studieförbundet Bilda

Medverkande

Åsa Paborn, förbundsrektor Studieförbundet Bilda

David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden

Helén Pettersson (S), förbundsordförande ABF 

Ulrika Carlsson (C), förbundsordförande Studieförbundet Vuxenskolan

Hans Wallmark (M), vice förbundsordförande Medborgarskolan

Alexandra Sjöberg, utvecklingsledare för snabbspåren, Arbetsförmedlingen

Moderator: Anna Morin

”Kan validering av generella kompetenser förkorta vägen till arbete för unga?” (workshop)

Måndag 3 juli kl 13.00-17.00, Studiefrämjandet Mejerigatan 1

Medverkande:

Anna Lundqvist, projektledare Studieförbunden

Lotta Johansson, handledare validering Studiefrämjandet Falun

”Hur kan validering av generella kompetenser underlätta etablering för unga?” (seminarium)

Onsdag 5 juli kl 13.00-14.00, Studiefrämjandet Mejerigatan 1

Medverkande:

Inger Ashing, nationell samordnare för unga som varken arbetar eller studerar

Anna Lundqvist, projektledare Studieförbunden

Lotta Johansson, handledare validering Studiefrämjandet Falun

Moderator: David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden

Välkommen!

För mer information, kontakta press- och opinionsansvarig Hanna Midfjäll, 070-713 31 50, hanna@studieforbunden.se

Läs även mer här: AlmedalsprogramStudieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50