Foto: Joel Nilsson.

Skånes folkbildare anordnar demokratidag på Moriskan i Malmö 30 september. Bakom dagen står arrangörerna Skånes studieförbund i samverkan (SISAM), Skånes folkhögskolor i samverkan och folkbildningens nationella demokratiinitiativ #ViMåstePrata med flera. Medverkar gör bland andra Emil Jensen, Nadia Jebril, Johannes Wanselow med flera.

Folkbildningen har viljan och krafterna att bidra till en hållbar demokrati i Sverige, lokalt som nationellt. Det vill Skånes folkbildare lyfta fram under demokratidag på Moriskan i Malmö 30 september. Dagen arrangeras av Skånes studieförbund i samverkan (SISAM), Skånes folkhögskolor i samverkan och folkbildningens nationella demokratiinitiativ #ViMåstePrata med flera.

- Folkbildning har alltid genomsyrat mitt arbete som artist, författare och kanske allra mest som radiopratare. Inte minst genom att försöka lyfta fram, hylla och stötta alla folkbildare som kämpar i det fördolda, men också genom att försöka inspirera människor till engagemang och få folk att känna att de spelar roll. Mitt framträdande under demokratidagen kommer att gå under devisen: "Varje dag är en valdag och varje promenad, genom varje håla eller stad, är en möjlig prideparad", säger artisten Emil Jensen.

Medverkande: Emil Jensen, Johannes Wanselow, Gudrun Hauksdottir med flera. Moderator Nadia Jebril håller ihop dagen.

Kontakt:Fredric Strömberg, 070-044 34 40, fredric.stromberg@medborgarskolan.se. Anna Farrington, 070-364 27 31, anna.farrington@sensus.se.

Folkbildningen välkomnar media att ta del av demokratidagen. Kontakta kontaktpersonerna för mer information och program.

Om #ViMåstePrata

Under 2019 samlas nyckelpersoner inom folkbildningens demokratiarbete #ViMåstePrata för att tillsammans med nyfikna diskutera det demokratiska samhällets utmaningar och möjligheter. Med åtta nationella samlingar och den digitala plattformen Sverigepratar.se stärks folkbildningens demokratiarbete under 2019.

Läs mer om demokratiinitiativet #ViMåstePrata här.Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50