En positiv utmaning för studieförbunden med 75 miljoner extra till arbetet med asylsökande

Regeringen har idag lagt fram en extra ändringsbudget som innehåller 75 miljoner kronor extra till studieförbunden för arbete med asylsökande. - Det är riktigt bra att regeringen ger studieförbunden medel för mer verksamhet för asylsökande, säger David Samuelsson generalsekreterare för Folkbildningsförbundet. Studieförbunden har verkligen rivstartat studiecirklar med asylsökande den här hösten.

Regeringen har idag lagt fram en extra ändringsbudget som innehåller 75 miljoner kronor extra till studieförbunden för arbete med asylsökande. - Det är riktigt bra att regeringen ger studieförbunden 75 miljoner kronor extra för mer verksamhet för asylsökande, säger David Samuelsson generalsekreterare för Folkbildningsförbundet. - Jag möter en glöd och energi i engagemanget för arbetet med asylsökande i studieförbunden som värmer i en situation som är svår på så många sätt. - Studieförbunden har verkligen rivstartat studiecirklar med asylsökande den här hösten och når fram till ett mycket stort antal personer. När vi nu får 75 miljoner kronor extra sporras vi givetvis att lägga i ett par växlar till. Med ökade resurser får vi bättre förutsättningar att klara av att genomföra bra insatser, säger David Samuelsson. - Det är en positiv utmaning för studieförbunden att visa att vi gör rätt för de extra 75 miljonerna från regeringen för arbete med asylsökande. Jag är övertygad om att studieförbunden klarar det, säger David Samuelsson. - De nya pengarna till studieförbunden är ett tydligt kvitto på det stora värdet av den samhällsinsats som studieförbunden gör för asylsökanden.

För mer information kontakta

David Samuelsson, generalsekreterare, 070-543 27 39 och david@studieforbunden.se

Anna Morin, kommunikationsansvarig, 070-251 91 46 och anna@studieforbunden.se

Folkbildningsförbundet är de tio studieförbundens bransch- och intresseorganisation. De tio studieförbunden är ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd Studieförbund, Kulturens Bildningsverksamhet, Medborgarskolan, NBV, Sensus studieförbund, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Vuxenskolan.Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50