”Jag kände till svenska studiecirklar och dess demokratiska upplägg i teorin, men nu har jag sett hur det går till. Att de verkligen tar upp det folk undrar över, att man diskuterar och tar beslut tillsammans. Det var fantastiskt att se!” Det säger Gina Ebner som är generalsekreteraren för den europeiska paraplyorganisationen för folkbildning och vuxnas lärande, EAEA.

"Jag kände till svenska studiecirklar och dess demokratiska upplägg i teorin, men nu har jag sett hur det går till. Att de verkligen tar upp det folk undrar över, att man diskuterar och tar beslut tillsammans. Det var fantastiskt att se!" Det säger Gina Ebner som är generalsekreteraren för den europeiska paraplyorganisationen för folkbildning och vuxnas lärande, EAEA, European Association for Education of Adults.

Gina Ebner är mycket nöjd med sitt möte med de svenska studieförbunden."Jag har också lagt märke till att det svenska systemet möjliggör verksamhet överallt. Ni behöver inte vara på ett särskilt lärcentra, vilket är en stor fördel!"

Folkbildningsförbundet - studieförbundens intresseorganisation, samt studieförbunden NBV (Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet) och SV (Studieförbundet Vuxenskolan) är medlemmar i EAEA. Under besöket i Stockholm mötte Gina Ebner deltagare i olika verksamheter. Bland annat folkbildningsarbete som förberedelse i anstaltsvården inför frigivning - projektet Bättre frigivning som genomförs i samarbete med NBVs medlemsorganisation KRIS (Kriminellas revansch i samhället).

Ett annat besök var hos SV och föreningen IWC (International Women Center). IWC har medlemmar från hela världen, arrangerar föreläsningar och svenskastudier med utgångspunkt i en mängd olika språk. I föreningen finns medlemmar från 88 länder.

"Det var verkligen bästa sortens mångfald. Deltagarna hade olika åldrar och bakgrund. Någon var nittio år, en var matteprofessor och andra hade begränsad skolgång i bagaget" kommenterar Gina Ebner."Verksamheten såg dessutom så enkel ut, som att det bara hände vilket är ett resultat av ett öppet och demokratiskt system."

Gina Ebner stannar i Stockholm till och med den 31 oktober.

För mer information kontakta Anna Morin, informatör Folkbildningsförbundet E-post: anna@studieforbunden.se Telefon: 0702-51 91 46

Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige.

Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra. 


Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50