Använd det svenska ordförandeskapet för att driva frågan om ett europeiskt kunskapslyft! Den uppmaningen riktar studieförbunden till regeringen.

Använd det svenska ordförandeskapet för att driva frågan om ett europeiskt kunskapslyft! Den uppmaningen riktar de samlade studieförbunden till regeringen.

I det allvarliga läge som Sverige och Europa befinner sig i behövs en offensiv investering i människors framtid. Investeringar i kunskaps- och kompetensuppbyggnad är just ett exempel på en sådan investering. Vi hoppas och tror att det bör kunna nås en bred politisk enighet kring detta.

100000 platser per år i ett kunskapslyft där utgångspunkten tas i de arbetssökandes behov är det konkreta krav som vi riktar till er politiker. Vi är beredda ta vårt ansvar. Bollen ligger hos er.

Yrkesvux och yrkeshögskolan är bra satsningar, men räcker inte. Alla aktörer måste bidra. Erfarenheterna från det tidigare kunskapslyftet visar att studieförbunden vill och kan göra stora insatser. Under förra kunskapslyftet nådde studieförbunden över en halv miljon arbetslösa i mer än 60000 studiecirklar. Folkbildningen var den aktör som nådde bäst resultat. Ett viktigt framgångsexempel var Malmö. Studieförbunden bidrog till att arbetslösheten halverades där under perioden.

Regeringen visar vilja att satsa på praktisk kompetensutveckling. Vi säger använd då den kompetens och kunskap som vi i studieförbunden står för. När Volvoarbetare i Göteborg nyligen varslades startade ett studieförbund en ettårig vidareutbildning på heltid. Syftet är att de anställda ska gå tillbaks till Volvo efter utbildningens slut. Ett annat exempel är studiecirkelverksamhet där invandrare kombinerar svenska och ämneskunskaper med praktik på arbetsplatser. Mer är 80 procent av deltagarna har fått jobb efter avslutade studier.

Vi anser att ett kunskapslyft ska tillvarata våra nya svenskars kunskaper och erfarenheter, lyfta entreprenörskunnandet och varva studierna med praktik. Då kommer vi att både lyckas integrera människor och få in fler på arbetsmarknaden. Studieförbundens rötter i föreningssverige och det faktum att vi finns över hela landet gör oss till en unik mötesplats mellan dem som är födda i landet och nyanlända personer.

Det är en styrka hos ett samhälle att det finns fria studieförbund för människor som vill lära sig nytt eller fördjupa sina kunskaper i möten med andra människor. Många med dåliga erfarenheter från skoltiden söker sig till folkbildningen. Undersökningar visar att cirkeldeltagandet ger självförtroende och mod att ta sig vidare till jobb och fortsatta studier. För många väcker folkbildningen också ett samhällsengagemang.

I sin första regeringsförklaring framförde alliansen att det offentliga är ett komplement till all den goda verksamhet som utförs i den ideella sektorn, inte tvärtom. Handslaget på det sociala området är ett bra bevis för detta. Nu har regeringen möjlighet att i handling återigen visa sitt förtroende för civilsamhället genom en satsning på ett kunskapslyft 2.0 i Sverige och i EU.

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande ABFErik Amnå, ordförande Studieförbundet BildaDan Brändström, ordförande FolkuniversitetetTemmam Asbai, ordförande Ibn RushdLeif R Carlsson, ordförande MedborgarskolanRuben Baggström, ordförande NBVMichael Ekdahl, ordförande SensusAnders Manheden, ordförande StudiefrämjandetBerit Danielsson, ordförande Studieförbundet VuxenskolanÅke Gustavsson, ordförande Folkbildningsförbundet - studieförbundens intresseorganisation

Se även Östersunds-Posten 2009-06-10:http://op.se/ledaredebatt/debatt/1.1110574Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50