Hedi Fried illustration Fotograf/Källa: Illustration av Stina Wirsén

- Nu är det klart vilka aktiviteter som kommer att genomföras med stöd från #ViMåstePrata under resten av 2021. Vi är mycket stolta över att kunna presentera program över hela landet, som både ska stärka demokratin och uppmärksamma att demokratin fyller 100 år. Alla hälsas hjärtligt välkomna! Det säger Kajsa Wiktorin, för #ViMåstePrata.

 

Det folkbildningsgemensamma demokratiinitiativet #ViMåstePrata, stärker det demokratiska samtalet och demokratins motståndskraft in i framtiden. Bakom initiativet står Studieförbunden och Sveriges Folkhögskolor. Arbetet finansieras av medel från regeringen fördelade av Folkbildningsrådet.

- Demokratins framväxt i Sverige är nära sammanlänkad med folkbildningens historia. Det är koppling som inte försvunnit utan fortfarande lever kvar. Studieförbund och folkhögskolor stärker demokratin över hela Sverige varje dag. Bland mycket annat skapas möten mellan människor, plattformar för samhällsengagerade, utbildningar i föreningskunskap och kultur som speglar samtiden och breddar perspektiven.

Det säger David Samuelsson, generalsekreterare för Studieförbunden i samverkan.

- Sveriges Folkhögskolor är stolta att stå bakom ett sådant viktigt initiativ som #ViMåstePrata. Demokratin måste försvaras och vinnas för varje generation och det känns mer angeläget nu än någonsin. 

Det säger Tomas Aronsson, för Sveriges Folkhögskolor.

Ett axplock av planerade aktiviteter:

  • Helsingborg 11 maj, fotoutställning om demokrati av eleverna på Södra Folkhögskolan. Visas live och sänds på Facebook.
  • Fogelstad, Katrineholm, 13 - 14 augusti, rösträttsfestival, arrangeras av Jakobsbergs Folkhögskola och Fogelsta Vänförening
  • Uppsala 9 oktober, demokratidag med fokus på minoriteter. Arrangeras av Folkuniversitetet och Kulturhuset Grand.
  • I Göteborg och hela landet och under hela året samlas hundra röster om demokrati in av Ibn Rushd Västra. Dessa blir sedan hundra filmer eller kanske en långfilm med hundra röster.

Detta och mycket mer händer under året. Mer information på vimasteprata.org

- Programmen genomförs med lokalsamhället för att uppmärksamma demokrati och folkbildning. Det kommer att vara aktiviteter överallt och hela tiden för att hylla det livslånga lärandet, kultur och delaktighet och framför allt demokratin. Håll ögonen öppna, säger Kajsa Wiktorin.

Självklart anpassas arrangemangen efter Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Mycket kommer därför även att sändas digitalt.

Kontakt för mer information:
Kajsa Wiktorin
kajsa@studieforbunden.se
073 - 8106900 

vimasteprata.orgStudieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50