Studieförbundens verksamhet med pop, rock och hiphop är stor. Fler personer än någonsin går på konserter och deltar i folkbildning om musik, visar Studieförbunden musikrapport 2014 ”En lokal motor för musik”. Hälften av Sveriges kommuner har ett eller flera musikhus som drivs av ett studieförbund. Otaliga är de band och artister som inledde sin bana hos studieförbunden.

Studieförbundens verksamhet med pop, rock och hiphop är stor. Fler personer än någonsin går på konserter och deltar i folkbildning om musik, visar Studieförbunden musikrapport 2014 ”En lokal motor för musik”. Hälften av Sveriges kommuner har ett eller flera musikhus som drivs av ett studieförbund.

Med studiecirklar, musikarrangemang och samarbeten med kulturföreningar och festivaler så är de tio studieförbunden en lokal motor för kultur i hela landet. Otaliga är de band och artister som inledde sin bana hos studieförbunden.

Några av resultaten:• Nästan 400 lokala musikhus drivs av studieförbunden• Verksamheten har nära 60 000 deltagare per år• Varje år genomförs över 20 000 publika musikarrangemang

Lista över musikhus drivna av studieförbund finns här:http://studieforbunden.se/musik/

För mer information kontakta:Anna Morin, kommunikationsansvarig, 070-251 91 46, anna@studieforbunden.se  Annelie Roswall Ljunggren, generalsekreterare, 070-694 60 38, annelie@studieforbunden.se

Folkbildningsförbundet är de tio studieförbundens intresseorganisation. De tio studieförbunden är ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd Studieförbund, Kulturens Bildningsverksamhet, Medborgarskolan, NBV, Sensus studieförbund, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Vuxenskolan.Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50