I dagens vårbudget skriver regeringen att digitaliseringen är en betydande förändringsfaktor som har möjlighet att stärka välfärden och öka tillväxten. Studieförbunden menar att om den digitala utvecklingen ska komma alla till del, och därmed genomsyra samhället, behövs en massiv folkbildningsinsats.

I dagens vårbudget skriver regeringen att digitaliseringen är en betydande förändringsfaktor som har möjlighet att stärka välfärden och öka tillväxten. Studieförbunden menar att om den digitala utvecklingen ska komma alla till del, och därmed genomsyra samhället, behövs en massiv folkbildningsinsats.

- Regeringen missar de 850 000 människor som finns i ett digitalt utanförskap och som i praktiken överges när samhället snabbt digitaliseras. Nu behövs en genomgripande folkbildningsinsats för att ge alla en plats i det digitala Sverige, kommenterar Studieförbundens generalsekreterare David Samuelsson.

För mer information kontakta

Generalsekreterare David Samuelsson, 070-543 27 39, david@studieforbunden.seKommunikationsansvarig Anna Morin, 0702-51 91 46, anna@studieforbunden.se

Studieförbunden är de tio studieförbundens bransch- och intresseorganisation. Våra medlemmar är: ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Kulturens Bildningsverksamhet, Medborgarskolan, NBV, Sensus studieförbund, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Vuxenskolan.Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50