Sverige är bäst i klassen när det gäller det livslånga lärandet i Europa. Ändå missar ansvarige minister Jan Björklund att lyfta fram folkbildningens betydelse för den svenska framgången. Det menar Folkbildningsförbundets generalsekreterare Maicen Ekman.

Sverige är bäst i klassen när det gäller det livslånga lärandet i Europa. Ändå missar ansvarige minister Jan Björklund att lyfta fram folkbildningens betydelse för den svenska framgången. Det menar Folkbildningsförbundets generalsekreterare Maicen Ekman.

Enligt Europeiska kommissionens senaste avstämning ligger Sverige bäst till bland EU-länderna när det handlar om vuxnas lärande. År 2007 deltog 35 procent av svenskarna mellan 25-64 år i någon form av utbildnings- och bildningsverksamhet. Det är fler än någonsin, samma siffra var 22 procent år 2000.

- Vi ligger i framkant tack vare folkbildningen. Mätningen visar att Sverige har en unik position när det gäller det livslånga lärandet, kommenterar Folkbildningsförbundets generalsekreterare Maicen Ekman.

- Rapporten visar också sambandet mellan utbildning och demokrati, något som är folkbildningens grund, säger Maicen Ekman.

Varje år deltar 2,5 miljoner i de svenska studieförbundens verksamhet, i studiecirklar och kulturarrangemang. Folkbildningsförbundet vill att den svenska regeringen kraftfullt lyfter fram folkbildningens betydelse för att uppnå Lissabonstrategins mål och intentioner.

- Nu laddar Sverige för fullt inför ordförandeskapet 2009. Det är bedrövligt om inte Jan Björklund tar chansen och visar framfötterna inom EU när det gäller folkbildningens roll, säger Maicen Ekman.

Totalt sett närmar sig EU:s medlemsstater de ambitiösa målen i Lissabonstrategin. Samtidigt måste man öka takten för att nå utbildningsmålen innan år 2010. I kommissionens årliga rapport "Progress towards the Lisbon Objectives in Education and Training. Indicators and Benchmarks" har man bland annat stämt av vuxnas deltagande i det livslånga lärandet, dit studieförbundens verksamhet räknas.

För mer information kontakta:Maicen Ekman, generalsekretare FolkbildningsförbundetTelefon: 08-402 01 51 eller 0709-78 09 28E-post: maicen.ekman@studieforbunden.se Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50