Folkbildning med asylsökande behöver 500 miljoner

Bland asylsökande i Sverige har en tredjedel deltagit i språkstudier och andra aktiviteter i de tio studieförbundens regi. Det är regeringens särskilda satsning ”Svenska från dag ett” som gjort det möjlighet för drygt 58 000 personer att delta i studierna hittills i år. Studieförbunden vill att asylsökande ska få medverka i folkbildning och språkstudier från första dagen till sista.

Bland asylsökande i Sverige har en tredjedel deltagit i språkstudier och andra aktiviteter i de tio studieförbundens regi. Det är regeringens särskilda satsning ”Svenska från dag ett” som gjort det möjlighet för drygt 58 000 personer att delta i studierna hittills i år. Nu vill branschorganisationen Studieförbunden att det skjuts till ytterligare medel då efterfrågan på folkbildning är stor på asylboenden och hos asylsökande.

- Folkbildningen är ett deltagarstyrt lärande för vuxna människor, där allas kunskap och erfarenhet tas tillvara. Det gör att de studiecirklar som startats ser väldigt olika ut, kommenterar Studieförbundens generalsekreterare David Samuelsson.

Det kan dröja 12 månader eller mer innan en person som söker asyl får besked om den får uppehållstillstånd eller inte. Studieförbunden vill att asylsökande inte bara ska få medverka i folkbildning och språkstudier från första dagen, utan också till sista. För att varje person ska få möjlighet att delta i minst tio timmar i månaden behövs ytterligare 500 miljoner kronor.

- Vi ser ett stort engagemang både bland de asylsökande och bland svenskar som vill hjälpa till. Tillsammans lär de nytt och bygger nätverk som är livsviktiga, både för individ och samhälle. Jag är stolt över att de tio studieförbunden bidrar till dessa möten, säger David Samuelsson.

I 255 av landets 290 kommuner deltar asylsökande personer i Svenska från dag ett. Mest populärt är språkstudier och samhällskunskap. Inte sällan är studiecirkelledarna personer som engagerar sig ideellt och delar med sig av sitt kunnande. Föreningslivet på orten bidrar också med allt från dansstudier, vandringar i skog och mark och matlagning inom ramen för svenska från dag ett.

Folkbildning med asylsökande inleddes i stor skala i mitten augusti 2015, och på kort tid har de tio studieförbunden kunnat engagera många asylsökande.

Folkbildning med asylsökande ger:

  • Ökad kunskap
  • Nya nätverk
  • Aktivitet istället för sysslolöshet
  • Studier i språk och samhälle
  • Kontakt mellan svenska medborgare och asylsökande

För mer information kontaktaGeneralsekreterare David Samuelsson, 070-543 27 39, david@studieforbunden.seKommunikationsansvarig Anna Morin, 070-251 91 46, anna@studieforbunden.se

Studieförbunden är de tio studieförbundens bransch- och intresseorganisation. Våra medlemmar är: ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Kulturens Bildningsverksamhet, Medborgarskolan, NBV, Sensus studieförbund, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Vuxenskolan.Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50