Folkbildning med asylsökande: Pengarna tar slut under hösten

​Regeringen föreslår i vårbudgeten extra anslag på totalt 97 miljoner till folkbildningens verksamhet med asylsökande år 2016, varav 72 miljoner tilldelas till de tio studieförbunden för att stärka den befintliga studieverksamheten med asylsökande. "Om de tio studieförbunden ska möta behoven hos de asylsökande tar pengarna slut redan under hösten" kommenterar generalsekreterare David Samuelsson.

Regeringen föreslår i vårbudgeten extra anslag på totalt 97 miljoner till folkbildningens verksamhet med asylsökande år 2016, varav 72 miljoner tilldelas till de tio studieförbunden för att stärka den befintliga studieverksamheten med asylsökande.

- Det är bra med större anslag för folkbildning med asylsökande men om de tio studieförbunden ska möta behoven hos de asylsökande tar pengarna slut redan under hösten, kommenterar Studieförbundens generalsekreterare David Samuelsson.

I höstas byggde studieförbunden på rekordfart upp en landsomfattande verksamhet med studier i svenska och samhälle i 239 kommuner som nådde 73 500 asylsökande.

- De tio studieförbunden kombinerar anställda cirkelledare med ideella krafter vilket även ger deltagarna viktiga kontaktnät i det nya samhället. Jag tycker att alla asylsökande borde ha rätt till folkbildning och svenska från första till sista dagen, säger David Samuelsson.

Tidigare har studieförbundens verksamhet med asylsökande budgeterats 50 miljoner för 2016, samt 50 miljoner som genom Folkbildningsrådet flyttat över från år 2015 till 2016, vilket betyder att verksamheten totalt i år förväntas tilldelas 172 miljoner kronor.

- Varje dag som en asylsökande tvingas till passiv väntan är ett slöseri. De mänskliga behoven är så stora att de tio studieförbunden måste ges möjlighet att fortsätta bygga ut folkbildningen med asylsökande, anser David Samuelsson.

Finansieringen av de 72 miljonerna till de tio studieförbunden sker genom en omflyttning av resurser från Migrationsverkets förvaltningsanslag för 2016.

För mer information kontakta Generalsekreterare David Samuelsson, 070-543 27 39, david@studieforbunden.seKommunikationsansvarig Anna Morin, 0702-51 91 46, anna@studieforbunden.se

Studieförbunden är de tio studieförbundens bransch- och intresseorganisation. Våra medlemmar är: ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Kulturens Bildningsverksamhet, Medborgarskolan, NBV, Sensus studieförbund, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Vuxenskolan.Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50