Studieförbunden erbjuder möten som utvecklar Sverige. Möt flera av de tio studieförbunden på årets bokmässa i Göteborg, 22-25 september. Vi samlar böcker, författare, studiematerial, inspiration och engagerade folkbildare. Välkommen att besöka oss!

Studieförbunden erbjuder möten som utvecklar Sverige. Möt flera av de tio studieförbunden på årets bokmässa i Göteborg, 22-25 september. Vi samlar böcker, författare, studiematerial, inspiration och engagerade folkbildare.

Välkommen att besöka oss!

 

ABF Monter B09:19 Seminarier och utdelning av ABF:s litteraturpris 22/9.http://www.bok-bibliotek.se/sv/utstallare-a-o/utstallare-20111/utstallare/?exhibitor=1885

Folkuniversitetet Monter B07:74 Seminarier, bl.a. Ekonomijournalistik – på marknadens villkor? http://www.bok-bibliotek.se/sv/utstallare-a-o/utstallare-20111/utstallare/?exhibitor=1490

Ibn Rushd studieförbund Monter A02:62http://www.bok-bibliotek.se/sv/utstallare-a-o/utstallare-20111/utstallare/?exhibitor=2148

Sensus studieförbund Monter H01:01http://www.bok-bibliotek.se/sv/utstallare-a-o/utstallare-20111/utstallare/?exhibitor=1560Bl.a. Mod att våga förändra/s, ett arrangemang av Kyrkans Tidning och Se Människan i samverkan med Sensus:http://www.sensus.se/tjanster/Bokmassan/Mod-att-vaga-forandras/

Studiefrämjandet Monter F01:04Seminarier på trädgårdsscenen, bl.a. ”Transition Towns - Ställ om staden”http://www.studieframjandet.se/Puffar---mittenspalt/Bokmassan-2011.aspx

Studieförbundet Vuxenskolan Monter C04:02 Seminarier, bl.a.” Framtiden – vad digitaliseringen gjorde med Eric Schüldt”http://www.bok-bibliotek.se/sv/utstallare-a-o/utstallare-20111/utstallare/?exhibitor=2024

 

Folkbildningsförbundet är de tio studieförbundens intresseorganisation. Studieförbunden bedriver folkbildning som når miljontals människor varje år. Det gör folkbildningen till Sveriges största mötesplats för människor som vill utvecklas. De tio studieförbunden är ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Kulturens Bildningsverksamhet, Medborgarskolan, NBV, Sensus studieförbund, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Vuxenskolan.

 

 Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50