Folkbildningen behövs mer än någonsinText: Annika Nilsson, Rolf TufvessonFolkbildningen och den idéburna sektorn behövs mer än någonsin, både som förstärkning av välfärdssamhället och som samhällskitt. Det skriver Annika Nilsson, ordförande Folkbildningsförbundet, och Rolf Tufvesson, ordförande Skånes bildningsförbund.Varför ska idéburen och offentlig sektor samverka? Det är en av frågeställningar

Folkbildningen behövs mer än någonsinText: Annika Nilsson, Rolf Tufvesson

Folkbildningen och den idéburna sektorn behövs mer än någonsin, både som förstärkning av välfärdssamhället och som samhällskitt. Det skriver Annika Nilsson, ordförande Folkbildningsförbundet, och Rolf Tufvesson, ordförande Skånes bildningsförbund.Varför ska idéburen och offentlig sektor samverka? Det är en av frågeställningarna som behandlas på dagens regionala forum på Yllan i Kristianstad som arrangeras av Region Skåne och Nätverk social ekonomi Skåne.

På den frågan verkar såväl företrädare för folkbildningen som förtroendevalda vara överens. Folkbildningens och civilsamhällets insatser nämns allt oftare som en metod för att lösa samhällets problem.

”Den idéburna sektorn” är ett samlingsbegrepp för organisationer som främjar ett värde, ett mål eller en idé som gynnar allmän- eller medlemsintresset men som inte är ekonomiskt vinstdrivande eller en del av staten eller en kommun.

I den ingår stiftelser, föreningar, organisationer och kooperativ inom alla områden.

Syftet med konferensen är att göra verkstad av överenskommelsen som tecknades år 2010 mellan Region Skåne och den idéburna sektorn. Överenskommelsen, som utgår från samma överenskommelse på nationell nivå, är oerhört viktig för att skapa förutsättningar för satsningar som leder till ökad delaktighet och minskat utanförskap.

”Hur kan den idéburna sektorn bli en naturlig samarbetspartner för den offentliga sektorn regionalt och lokalt?” är en annan frågeställning på dagens program. På den frågan är svaret inte lika givet, i alla fall inte i praktiken.

Det finns en brist på tilltro bland förtroendevalda på människors och civilsamhällets egen förmåga att forma sitt bildningsarbete.

Styrkan i ett civilsamhälle där varje deltagare i snitt satsar 168 timmar av sin tid per år för ideellt arbete och folkbildning förblir outnyttjad.

De samhällsrelaterade utmaningar som alla talar om är väl kända. Den demografiska utvecklingen är en. Klyftor inom folkhälsa, it, sjukvård, röstdeltagande är en annan. Segregation och arbetslöshet är ytterligare två.

Inte minst i Skåne, med sitt geografiska läge och sin etniska mångfald, har möjligheterna att mötas genom dialog, diskussion och utbyte av erfarenheter och kunskap betytt mycket i integrationsprocessen.

Organisationer samlar människor på andra grunder än de politiska alternativen.

Många kommuner lider även av avfolkning och behöver hitta nya metoder för att locka nya invånare och företag. Men går tyvärr miste om möjligheterna genom att betrakta folkbildningen som förvaltande och statisk.

Regeringen utsåg nyligen professor Erik Amnå, tillika förbundsordförande för Studieförbundet Bilda, till utredare för ”Utvärdering av det statliga stödet till folkbildningen”.

Utvärderingen är ett led i regeringens strävan att säkerhetsställa att kvaliteten i folkbildningsverksamheten är fortsatt hög. Vi välkomnar detta initiativ och hoppas att det kommer att bidra till en ny syn på social ekonomi.

Vi hoppas också att processer om hur man kan utveckla denna del av den svenska ekonomin kommer att initieras.

Folkbildningen och den idéburna sektorn behövs mer än någonsin, både som förstärkning av välfärdssamhället och som samhällskitt.

 Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50