Illustration: Stina Wirsén. Grafisk form: Lill Perby.

Under 2019 samlas nyckelpersoner inom folkbildningens demokratiarbete #ViMåstePrata för att diskutera demokratins utmaningar och möjligheter. Med åtta nationella samlingar utvecklas och uppmärksammas folkbildningens demokratiarbete.

Under 2019 samlas nyckelpersoner inom folkbildningen för att diskutera demokratins utmaningar och möjligheter. Starten sker 25 april, med första stopp  Borås, under rubriken "Folkbildningen kraftsamlar för demokratin!". Dagen genomförs inom ramen för folkbildningens demokratistärkande arbete #ViMåstePrata. 

Den hundraåriga folkbildningen fortsätter att i takt med tiden utveckla nya metoder för mötesplatser som främjar en demokratisk samhällsutveckling. På studieförbund och folkhögskolor över hela Sverige pågår livslångt lärande året om. Här möts människor med olika erfarenheter och bakgrunder, bildar och lär sig av och med varandra. Delaktighet är ledordet, och också nyckeln till en fungerande demokrati. 

Hur bygger vi det respektfulla samtalet som motar bort polarisering och utanförskap? Hur tillvaratas medborgares engagemang och vilja att delta och påverka? Hur stärks människors delaktighet i samhällsutvecklingen över hela landet? Utifrån de frågeställningarna avgår samtalståget mot en öppnare demokrati, med åtta stopp i orter över hela landet. Att tala är silver, att föra respektfulla samtal är folkbildning. Välkommen ombord!

Läs mer om demokratidagen i Borås här.

Se hela turnéschemat för #vimåstepratas demokratidagar här.

Läs också om den nya demokratiplattformen Sverigepratar.se.

Presskontakt lokalt:Marita Graad Jansson, 070-970 94 00, marita.graad@vgb.nu.Hans-Åke Höber, 070-575 01 42, hans-ake.hober@vgb.nu.Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50