Folkbildningsförbundet har lämnat synpunkter på EU:s utkast till den nya strategin EU 2020. Folkbildningsförbundet framhåller att samhället måste satsa på utbildning som är tillgänglig för alla, i ett livslångt lärande, och föreslår ett europeiskt Kunskapslyft.

EU håller på att utarbeta sina visioner om hur EU ska se ut år 2020. Den nya strategin heter ”EU 2020”. Strategin syftar till att EU snabbt ska återhämta sig från den ekonomiska krisen och gå över till en smart och grön ekonomi. Kommissionen har nyligen begärt in synpunkter på ett utkast till strategin, och där har Folkbildningsförbundet bidragit.

Folkbildningsförbundet stöder kommissionens prioriteringar i framtidsstrategin - kunskap, inkludering och konkurrenskraftig grönare ekonomi. I vårt svar framhåller vi att samhället måste satsa på utbildning som är tillgänglig för alla, i ett livslångt lärande. Det är något som ger människor möjligheten att ”få en andra chans”. Vi anser att det livslånga lärandet är ett effektivt sätt att bekämpa fattigdom och klyftor.

Folkbildningsförbundet föreslår också att EU:s program för livslångt lärande ska utvidgas och förbättras både vad gäller arbetsformer och pedagogik. Det gäller specifikt för det icke formella lärandet, dvs folkbildningen. Folkbildningsförbundet föreslår även en bred och kraftfull satsning på ett europeiskt Kunskapslyft.

Läs hela svaret EU 2020- Folkbildningsförbundets synpunkter på kommissionens samrådsdokument.

För mer information kontakta:Christine Cars-Ingels, kommunikationsansvarig0702-72 92 94, christine@studieforbunden.se

Folkbildningsförbundet är de nio studieförbundens intresseorganisation. Studieförbunden bedriver folkbildning som når miljontals människor varje år. Det gör folkbildningen till Sveriges största mötesplats för människor som vill utvecklas. De nio studieförbunden är ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Medborgarskolan, NBV, Sensus, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Vuxenskolan.Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50