Konsumentverket har granskat och gett ut en rapport om avtalsvillkor och information vid distansköp i fråga om utbildningstjänster. Apropå information om ångerrätten vill Folkbildningsförbundet ha en fortsatt kontakt med Konsumentverket för att stämma av den information som studieförbunden ger sina deltagare.

Konsumentverket har granskat och gett ut en rapport om avtalsvillkor och information vid distansköp i fråga om utbildningstjänster. Baserat på en äldre undersökning riktar Konsumentverket kritik mot utbildningsföretag och studieförbund för bristande information om bl.a. ångerrätten när konsumenter ingår distansavtal.

Vilken del av kritiken som avser studieförbunden kan inte utläsas i rapporten, men Folkbildningsförbundet vill ändå lämna en kommentar.

Folkbildningsförbundet vill ha en fortsatt kontakt med Konsumentverket för att stämma av den information som studieförbunden nu ger sina deltagare, och för att folkbildningens fria former ska kunna fungera i samspel med de krav som ställs när konsumenter ingår distansavtal.

Tidigare fanns under mycket lång tid en överenskommelse mellan Folkbildningsförbundet och Konsumentverket om bl.a. anmälningsvillkor för deltagare i studieförbundens studiecirklar/kurser. Överenskommelsen tog hänsyn till de speciella villkor som gäller för dessa. Sedan avtalet sas upp har diskussioner pågått både internt hos studieförbunden och med Konsumentverket om hur det är lämpligt att gå vidare.

När Konsumentverket genomförde sin undersökning under april-maj 2012 hade studieförbunden just påbörjat sitt arbete med att sprida likartad information till deltagare. Konsumentverket informerades om detta men genomförde trots detta sin undersökning som därför i delar bygger på gammal information. Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50