Varje år träffas miljontals människor hos studieförbunden för att dela med sig av kunskaper, utbyta synpunkter och diskutera åsikter. Hos varje enskilt studieförbund och hos folkbildningen i stort finns alltid något nytt och spännande att bevaka. Här har vi samlat några datum att ha koll på 2009.

Folkbildningsnyheter 2009

Varje år träffas miljontals människor hos studieförbunden för att dela med sig av kunskaper, utbyta synpunkter och diskutera åsikter. Hos varje enskilt studieförbund och hos folkbildningen i stort finns alltid något nytt och spännande att bevaka. Här följer några datum att ha koll på 2009:

Våren 2009

I januari lanserar ABF "Europa är ditt!", ett studiematerial inför Europaparlamentsvalet.

Folkuniversitet i Stockholm fortsätter sina författarsamtal på kvällstid under ledning av Lennart Hagerfors, Skrivarakademin.

12 februari Kulturutredningen lämnar sitt betänkande. Såväl Folkbildningsförbundet som flera av våra medlemmar kommer att kommentera utredningen med ett remissvar. Mer än hälften av studieförbundens verksamhet har kulturinriktning i ämnesvalet. Varje år handlar 157 000 av studiecirklarna om kulturämnen. Kulturprogrammen har 15 miljoner deltagare, vilket är lika många som går på bio.

5 marsStudiefrämjandet firar sitt 50-årsjubileum.

12-13 mars Nordiskt-baltiskt folkbildningsmöte i Vilnius.

2-3 aprilStudieförbundet Bilda samarrangerar Existentiell Filmfestival i Dalarna. Temat är "Sammanbrott och förnyelse".

23 aprilFolkbildningsförbundets förbundsmöte i Spårvagnshallarna i Stockholm.

5 - 6 majMusikkonferens på Nalen i Stockholm med musikansvariga från alla nio studieförbund. Studieförbundens musikverksamhet har mer än 100000 engagerade deltagare varje år, och musikarrangemangen når mer än en halv miljon personer.

19-22 maj CONFINTEA VI i Belem, Brasilien. UNESCO:s globala konferens om livslångt lärande.

22 juni Årsmöte för EAEA (European Association for Education of Adults) i Bonn.

3 - 6 juni Studiefrämjandet har en Nemis-scen på Sweden Rock Festival 3-6 juni 2009. Nemis står för New Music in Sweden.

28 juni - 4 juliFolkbildningsförbundet deltar på Almedalsveckan. Fokus på slow food och folkbildning i Sverige. Samarrangemang med Sveriges Konsumenter.

Hösten 2009

24 - 27 septemberBok och bibliotek i Göteborg. Ett flertal studieförbund medverkar på mässan.

29 - 30 septemberAktivt medborgarskap i Europa - konferens på Världskulturmuseet i Göteborg. Deltar gör studieförbund och organisationer från hela Europa samt beslutsfattare på alla nivåer. Arrangör är Folkbildningsförbundet och EAEA (European Association for Education of Adults).

2-4 oktober SV har förbundsstämma då 500 ombud och medarbetare inom SV samlas i Göteborg.

5-6 oktoberSamverkanskonferens med Folkbildningsförbundet och Länsbildningsförbunden.

Övrigt under året* NBV driver arbete kring studiematerialet Bättre Framtid i samarbete med Kris, Kriminellas Revansch i samhället.* Ibn Rushd och Sensus har certifierat 100 muslimska fredsagenter mellan 16 och 25 år som kommer att inleda sitt arbete under 2009. De ska föra dialog i skolor, föreningar och på arbetsplatser.* Medborgarskolan har Medspråkare på ett flertal orter - ett kontaktnät mellan svenskar och invandrare.

Läs mer på våra webbplatser! Du hittar enkelt till alla nio studieförbund via Folkbildningsförbundets sida: www.studieforbunden.se

För mer information kontaktaFolkbildningsförbundets informatör Anna Morin: 0702-51 91 46

FaktaFolkbildningsförbundets medlemmar, de nio studieförbunden:ABF (Arbetarnas Bildningsförbund)NBV (Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet)Ibn RushdSensusMedborgarskolanStudiefrämjandetFolkuniversitetetSV (Studieförbundet Vuxenskolan)Studieförbundet Bilda

Folkbildningsförbundet är de nio studieförbundens intresseorganisation. Studieförbunden bedriver folkbildning som når miljontals människor varje år. Det gör folkbildningen till Sveriges största mötesplats för människor som vill utvecklas. År 2007 genomförde studieförbunden 285 000 studiecirklar i mer än 700 olika ämnen med 2,1 miljoner deltagare. www.studieforbunden.seStudieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50