I dagens budgetproposition uttrycker regeringen i ord ett stort förtroende för den fria folkbildningens roll för livslångt lärande och demokrati, liksom för studieförbundens läsfrämjande insatser. I samma proposition föreslås att 30 miljoner kronor av folkbildningsanslaget ska öronmärkas för läsfrämjande och att anslaget ska urholkas genom att också användas för utvärdering av folkbildningen.

I dagens budgetproposition uttrycker regeringen i ord ett stort förtroende för den fria folkbildningens roll för livslångt lärande och demokrati, liksom för studieförbundens läsfrämjande insatser. I samma proposition föreslås att 30 miljoner kronor av folkbildningsanslaget ska öronmärkas för läsfrämjande och att anslaget ska urholkas genom att det också ska användas för utvärdering av folkbildningen.

- När det kommer till konkreta förslag visar regeringen tyvärr inte den tillit till folkbildningens förmåga att möta deltagarnas krav, som man i ord hyllar, säger Annelie Roswall Ljunggren, generalsekreterare på Folkbildningsförbundet– studieförbundens intresseorganisation. 

Folkbildningsförbundet noterar också med förvåning att regeringen planerar att ge Myndigheten för kulturanalys i uppdrag att utvärdera kulturverksamheten inom folkbildningen. Men att man inte har några förslag när det gäller utvärdering av hela folkbildningen och så centrala områden som livslångt lärande och demokrati. 

- Vi vill inte ha en uppdelning mellan kultur och annan verksamhet, regeringen missar att ta ett helhetsgrepp om utvärderingen av folkbildningen, säger Annelie Roswall Ljunggren.

För mer information kontakta:Annelie Roswall Ljunggren, generalsekreterare, 0706-94 60 38, annelie@studieforbunden.seAnna Morin, kommunikationsansvarig Folkbildningsförbundet, tel 0702-51 91 46, anna@studieforbunden.se

 Folkbildningsförbundet är de tio studieförbundens intresseorganisation. De tio studieförbunden är ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Kulturens Bildningsverksamhet, Medborgarskolan, NBV, Sensus studieförbund, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Vuxenskolan.Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50