Folkbildningsförbundet ställer frågan: hur bildat är Sverige? Spännande dueller hålls onsdagen den 3 juli, klockan 10:30-12 på Novgorodgränd 1 (Region Västerbottens lokal). Studieförbunden är aktiva i Almedalen med debatter och öppna mötesplatser. Bland ämnena finns läsförståelse, livemusik, digital kompetens, diskriminering, rasism, sexism, barn och ungas rätt till kultur.

Folkbildningsförbundet ställer frågan: hur bildat är Sverige? Spännande dueller hålls onsdagen den 3 juli, klockan 10:30-12 på Novgorodgränd 1 (Region Västerbottens lokal). Medverkande från politik, vetenskap och folkbildning diskuterar vad som är viktigt att veta i dag, vilka som ska lära mer, och vad som egentligen är nyttan med bildning?

Medverkande i duellerna är Helén Pettersson, ABF, Jasenko Selimovíc (FP), Johan Söderman, Göteborgs universitet och Malmö högskola, Tomas Tobé (M), Tjia Torpe, Studiefrämjandet, och Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv. Moderator: Agneta Karlsson.

Studieförbunden är aktiva i Almedalen med debatter och öppna mötesplatser hela veckan. Bland ämnena finns digital kompetens, läsförståelse, livemusik, diskriminering, sexism, rasism samt barn och ungas rätt till kultur. Soberian hålls öppen av NBV tillsammans med Folkrörelser mot droger. ABF har sina arrangemang på Restaurang Hamnplan 5. I Klockargårdens trädgård anordnar Sensus studieförbund en Rättighetsdag på tisdagen.

Måndagen den 1 juli klockan 15-16, kommer företrädare från studieförbund och folkhögskola utmana UR:s VD Erik Fichtelius på seminariet ”Folkbildningen utmanar public service”. Lokal: Campus Gotland, Cramérgatan 3 (tidigare Högskolan).

Tidigare samma dag på Campus Gotland medverkar Folkbildningsförbundets generalsekreterare Annelie Roswall Ljunggren på seminariet ”Lokal kultur utan folkbildning?” som arrangeras av Folkbildningsrådet.

Program för folkbildningen i Almedalen:http://www.studieforbunden.se/folkbildningen-i-almedalen-2013/

Aktiviteten Bildningsdueller på Facebook: https://www.facebook.com/events/1388555371356896/

För mer information kontakta:Anna Morin, kommunikationsansvarig Folkbildningsförbundet, tel 0702-51 91 46, anna@studieforbunden.se

 Folkbildningsförbundet är de tio studieförbundens intresseorganisation. De tio studieförbunden är ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Kulturens Bildningsverksamhet, Medborgarskolan, NBV, Sensus studieförbund, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Vuxenskolan.Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50