I år vill vi lära oss mer av ren nyfikenhet

I en ny undersökning av aktuella bildningstrender i Sverige uppger 7 av 10 att nyfikenhet är deras största drivkraft för att lära nytt. ”Bildning och kunskap handlar om så mycket mer än nytta, krav och plikt” kommenterar Studieförbundens generalsekreterare David Samuelsson. Bildningstrender 2016 visar att människor i Sverige vill lära sig mer språk & helst tillsammans med andra i en studiecirkel.

I en ny undersökning av aktuella bildningstrender i Sverige uppger 7 av 10 att nyfikenhet är deras största drivkraft för att lära nytt. ”Bildning och kunskap handlar om så mycket mer än nytta, krav och plikt” kommenterar Studieförbundens generalsekreterare David Samuelsson.

”Bildningstrender 2016” visar att människor i Sverige vill lära sig mer språk och helst tillsammans med andra i en studiecirkel. Utöver språk är mat och hälsa populära ämnen. Migration har ökat nyfikenheten för nya kulturer och olika mattraditioner. Detta märks bland annat i en ökad efterfrågan på studiecirklar om religion, identitetsfrågor och trosuppfattningar hos studieförbunden.

Varannan vill lära sig mer genom att delta i en studiecirkel, och varannan skulle också vända sig till ett studieförbund för att lära sig mer.

- I en tid när det finns ett så stort, brett och varierat utbud av utbildningar och sätt att hitta kunskap är det roligt att studieförbunden kommer före till exempel universitet, bibliotek, och Komvux på listan över vart människor vill vända sig för att lära sig nytt, säger David Samuelsson, Studieförbundens generalsekreterare.

Den främsta anledningen till varför människor vill lära sig mer under 2016 är ren nyfikenhet, sju av tio anger det som främsta anledning. Hos de tio studieförbunden står ett fritt deltagarstyrt lärande i fokus.

- Det är väldigt hoppingivande att ren nyfikenhet är den allra starkaste kraften som får människor att vilja lära sig mer. Undersökningar visar klart att utbildning, bildning och kunskap handlar om så mycket mer än nytta, krav och plikt, säger David Samuelsson.

Det flexibla lärandet blir allt viktigare och efterfrågan på distansstudier och nätbaserade hjälpmedel ökar. Detta är särskilt framträdande bland yngre samt bland medelålders med högre utbildning, visar undersökningen.

Om Bildningstrender 2016Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av Studieförbunden, bransch- och intresseorganisation för de tio studieförbunden. Rapporten speglar vad, hur och varför allmänheten vill lära sig mer 2016. Resultaten bygger på Novus undersökning samt de tio studieförbundens egna iakttagelser.

Läs hela undersökningen härhttp://studieforbunden.se/wp-content/files/Bildningstrender_2016.pdf

För mer information kontaktaDavid Samuelsson, generalsekreterare, 070-543 27 39, david@studieforbunden.seAnna Morin, kommunikationsansvarig, 070-251 91 46, anna@studieforbunden.se

Studieförbunden är de tio studieförbundens bransch- och intresseorganisation. Våra medlemmar är: ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd Studieförbund, Kulturens Bildningsverksamhet, Medborgarskolan, NBV, Sensus studieförbund, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Vuxenskolan.Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50