På plats! Studieförbunden deltar när politikerveckan i Järva går av stapeln. Foto: Nadja Hallström

Det finns en stark tilltro för de tio studieförbundens insatser för att stärka integrationen och motverka ökade klyftor. Det visar en färsk Novusundersökning som Studieförbunden presenterar i samband med årets politikervecka i Järva. Studieförbunden bjuder in samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan till ett samtal om vilken roll studieförbunden ska spela i arbetet mot segregation.

Studieförbunden deltar i den tredje upplagan av Järvaveckan och passar på att lyfta fram vikten av det goda samtalet som metod för integration och demokrati.

- Politikerveckan i Järva är ett fantastiskt initiativ som vill föra det politiska samtalet närmare människorna. Folkbildningen, som demokratibärare, är en självklar del i detta, säger David Samuelsson, Studieförbundens generalsekreterare.

Frågor om demokratiskt deltagande, arbetsmarknad för nyanlända och den ojämlika tillgången till bildning och kultur står i centrum i årets valrörelse. En färsk Novusundersökning visar att det finns en stark tilltro hos allmänheten för de tio studieförbundens insatser för att stärka integrationen och motverka ökade klyftor. 

Vilket stöd kan civilsamhället och de tio studieförbunden räkna med i arbetet mot segregation? Studieförbunden har bjudit in samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan till ett samtal med företrädare för folkbildningen.

Under fredagen bjuder Studieförbunden också in till samtal kring det landsomfattande demokratiinitiativet #vimåsteprata. Panelsamtal och läsning ur boken "Handbok för demokrater" kommer att lyfta frågor som Är demokratin verkligen hotad? Vilka mekanismer hotar demokratin i så fall och vad är samhällets ansvar?

Läs mer om programpunkterna och studieförbundens medverkan i årets politikervecka i Järva.Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50