Johan Fyrberg, ordförande, Studieförbunden i samverkan Fotograf/Källa: Ola Hedin

Idag tillträder Johan Fyrberg som tillförordnad ordförande för branschorganisationen Studieförbunden i samverkan. Johan Fyrberg är förbundschef för Studieförbundet Vuxenskolan och efterträder Ann-Katrin Persson, Sensus. Val av ordinarie ordförande sker vid årsmötet i maj.

- Vi verkar i en tid då både händelser i omvärlden och specifika frågor kring studieförbund påverkar oss. Slutsatsen är enkel. Det krävs samordning och enighet. Vi måste, enligt min uppfattning, så långt vi kan, samla oss i gemensamma positioner. Utan att för den sakens skull inskränka på var och ens egen identitet eller särart. Vi behöver vara modiga tillsammans, och i någon mening vara beredda att utmana tankar om egna optimeringar.  

Det säger Johan Fyrberg, ny tillförordnad ordförande för branschorganisationen Studieförbunden i samverkan.

- Vi går in i en valrörelse då Europa kommer befinna sig i krig och konflikt på ett sätt som vi inte kunnat föreställa oss. Hur det kommer att påverka folkbildningen har vi just nu svårt att bedöma. Men det står helt klart för oss att frågan om det öppna demokratiska samhället står högt upp på agendan. Häri ligger folkbildningens själ och drivkraft. På kort sikt har vi framför allt människors oro att möta. Det gör vi bäst och helt naturligt i vår verksamhet, säger Johan Fyrberg.

- Jag vill rikta mitt tack till Ann-Katrin Persson som varit ordförande under två år. Detta under en minst sagt utmanande tid, dels med koppling till coronapandemin, dels till den legitimitetsutmaning som berör oss som studieförbund, säger Johan Fyrberg.Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50