Redan om tre år ska ytterligare en halv miljon svenskar använda Internet. Det är målet för en bred samling organisationer som startat en kampanj för ökad digital delaktighet. De uppmanar IT-minister Anna-Karin Hatt att haka på. "Vår erfarenhet är att icke-användarna måste erbjudas gratis verksamhet. Vi står beredda att locka ut fler på Internet" säger Maicen Ekman, Folkbildningsförbundet.

Redan om tre år ska ytterligare en halv miljon svenskar använda Internet. Det är målet för en bred samling organisationer som idag sjösätter en kampanj för ökad digital delaktighet. De uppmanar IT-minister Anna-Karin Hatt att haka på kampanjen.

IT-minister Anna-Karin Hatt har lovat att sjösätta sin agenda för ökad användning av IT i vår. Organisationerna bakom kampanjen uppmanar regeringen att sätta kraft bakom ministerns ambitioner, och satsa de resurser som behövs för att skapa ett modernt IT-samhälle för alla. De menar att det är lönsamt att satsa på digital delaktighet, då utanförskapet innebär stora kostnader för samhället.

– Vi vill bryta utanförskapet för dem som inte använder Internet idag. Ytterst är det en fråga om demokrati, att kunna vara delaktig i samhällsutvecklingen. Vi tar på oss ledartröjan och uppmanar staten, regionerna och kommunerna att hänga på, säger Ann Wiklund som är projektsamordnare för IKT-lyftet.

1,5 miljoner svenskar från 16 år och uppåt använder aldrig eller sällan Internet och e-tjänster. De flesta icke-användare återfinns bland äldre, men icke-användarna finns i alla åldersgrupper, även bland yngre. Det framgår av .SE:s årliga rapport Svenskarna och Internet.

– Vår erfarenhet är att icke-användarna måste erbjudas gratis verksamhet. Vi står beredda att locka ut fler på Internet, säger Maicen Ekman, generalsekreterare för Folkbildningsförbundet – studieförbundens intresseorganisation.

Kampanjen drivs av folkbildningen i bred bemärkelse, d.v.s. bibliotek, lärcentra, studieförbund, folkhögskolor. Bakom kampanjen står även .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur).

–  .SE bidrar genom att starta fler nya användarutbildningar och bistå kampanjens centrala administration. En förutsättning för att vi ska lyckas är dock ett brett engagemang i hela Sverige och jag uppmanar alla som tror sig kunna bidra att ansluta sig till kampanjen. Att folkbildning och bibliotek nu har tagit initiativet till ett gemensamt upprop är mycket glädjande och en utmärkt bra start, säger Staffan Hagnell, forsknings- och utvecklingschef på .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur).

Kontaktpersoner:Ann Wiklund, IKT-lyftet - folkbildning och folkbibliotek i samverkan för ökad digital delaktighetann.wiklund@telia.com, telefon 0761-231 085

Anna Morin, presskontakt Folkbildningsförbundetanna.morin@studieforbunden.se, telefon 0702- 51 91 46

Staffan Hagnell, forsknings- och utvecklingschef .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur)staffan.hagnell@iis.se, telefon 0709-999 275

IKT-lyftet är ett nationellt samverkansprojekt i syfte att öka användningen av internet, e-tjänster och digitala information. www.ikt-lyftet.seStudieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50