Idag kom Kulturutredningens betänkande, som bland annat föreslår att kommunerna involveras i regionala samtal och förhandlingar om de statliga kulturbidragen. Samtidigt visar nya siffror att kommunerna fortsätter att skära i folkbildningsanslagen. - Tyvärr är trenden att kommunerna överger alla dem som vill aktivera sig och lära nytt, säger Åke Gustavsson, ordförande för Folkbildningsförbundet.

Idag kom Kulturutredningens betänkande, som bland annat föreslår att kommunerna involveras i regionala samtal och förhandlingar om de statliga kulturbidragen. Samtidigt visar nya siffror att kommunerna fortsätter att skära i folkbildningsanslagen.

- Tyvärr är trenden att kommunerna överger alla dem som vill aktivera sig och lära nytt, säger Åke Gustavsson, ordförande för Folkbildningsförbundet.

Trenden är tydlig. Kommunerna skär ner på stödet till folkbildningen. År 1992 motsvarade kommunernas bidragsdel 55 procent av statsbidraget, 2008 var det 24 procent. Många kommuner har skurit ner anslagen till folkbildningen under decennier. Under perioden 1991-2008 har kommunernas generella bidrag till studieförbunden minskat i absoluta tal med 288 miljoner kronor.

- Samtidigt som studieförbundens viktiga roll för kulturen lyfts fram på nationell nivå så riskerar systemet att dräneras på grund av kommunernas bristande ansvarstagande, kommenterar Åke Gustavsson.

Den statliga Kulturutredningen talar om folkbildningens avgörande roll för en breddad kulturpolitik. Staten står också för en allt större andel av finansieringen av den allmänna folkbildningen, då man höjt sitt anslag och därmed återställt det efter 1990-talets nedskärningar.

Folkbildningen engagerar miljontals människor inom kultur och livslångt lärande över hela landet. Hos de nio studieförbunden ges plats för oväntade möten, utveckling och eget skapande.

För mer information kontaktaFolkbildningsförbundets informatör Anna Morin: 0702-51 91 46, anna@studieforbunden.se

Studieförbunden om Kulturutredningenhttp://www.newsdesk.se/pressroom/folkbildningsforbundet/pressrelease/view/studiefoerbunden-om-kulturutredningen-272012

***Korta fakta om studieförbunden och kulturen

Studiecirklar285 000 studiecirklar per år2,1 miljoner deltagare157 000 studiecirklar i kulturämnen, vilket är 55 procent av samtliga cirklar.

Ämnen12 av de 20 mest populära cirkelämnena finns inom "Humaniora och konst", 67 procent av cirklarna."Improvisatorisk musik" är mest populärt, oavsett län och ålder.Bland deltagare under 25 år är en majoritet män, i övriga grupper är en majoritet kvinnor.

Kulturprogram250 000 kulturprogram som engagerar drygt en miljon kulturutövare: musiker, författare, föreläsare, konstnärer m.m.15 miljoner besöker arrangemangen.5 procent arrangerades tillsammans med en kulturinstitution.68 procent av samtliga arrangemang hålls i kulturämnen.

Källa: SCB, Statens Kulturråd***

Folkbildningsförbundet är de nio studieförbundens intresseorganisation. Studieförbunden bedriver folkbildning som når miljontals människor varje år. Det gör folkbildningen till Sveriges största mötesplats för människor som vill utvecklas. www.studieforbunden.seStudieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50