Trenden är tydlig: Staten står för en allt större andel av finansieringen av den allmänna folkbildningen. 1992 var statens andel 55 procent och kommunernas 30 procent. 2007 stod staten för 69 procent och kommunerna för 18 procent. Nu vill Folkbildningsförbundet se en generell kommunal uppryckning.

Trenden är tydlig: Staten står för en allt större andel av finansieringen av den allmänna folkbildningen. 1992 var statens andel 55 procent och kommunernas 30 procent. 2007 stod staten för 69 procent och kommunerna för 18 procent. Nu vill Folkbildningsförbundet se en generell kommunal uppryckning.

En aktuell kartläggning från Folkbildningsrådet visar att det samlade kommunala bidraget till studieförbunden minskar något 2007 jämfört med året innan. Det sker samtidigt som regeringen beslutat att höja anslaget till folkbildningen med cirka 500 miljoner kronor.

- Studieförbunden är stärkta av att regeringen höjt anslaget och därmed återställt det efter 90-talets nedskärningar. Vi hade förhoppningen att kommunerna skulle följa statens exempel. Tyvärr visar det sig att kommunerna återigen brister i sitt nationella ansvarstagande för folkbildningen, säger Maicen Ekman, generalsekreterare på studieförbundens intresseorganisation, Folkbildningsförbundet i en kommentar.

Det samlade kommunala anslaget till studieförbunden uppgick 2007 till 401,5 miljoner kronor, vilket är en minskning med 4,8 miljoner kronor från året innan. Studieförbundens del av statens anslag till folkbildningen uppgår från och med 2007 till 1,5 miljarder kronor.

Enligt uppgift från riksdagsledamoten Anne-Marie Brodén (m) pågår överläggningar mellan allianspartierna och Sveriges Kommuner och Landsting om det nationella ansvaret för stödet till folkbildningen.

- Det är i kommunerna som studieförbunden erbjuder utvecklande mötesplatser för människor. Därför är det självklart att kommunerna ska ta ett större ansvar för finansieringen av folkbildningen. Vi vill se en generell kommunal uppryckning och hoppas att alliansens överläggningar med Sveriges Kommuner och Landsting ger resultat, säger Maicen Ekman. Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50