På seminariet ”Litteraturen och makten” den 26 augusti möts politiker, författare, översättare och folkbildare. Det blir ett tillfälle att diskutera nyttan och nöjet med en aktiv litteraturpolitik, och hur man sprider läsandet. Medverkar gör bland andra Sven Lindqvist, Ingrid Elam, Emil Jensen, Dorotea Bromberg och Anders R. Olsson. Tid: kl. 9.00 - 17.00 Plats: Biograf Skandia i Stockholm

På seminariet ”Litteraturen och makten” den 26 augusti möts politiker, författare, översättare och folkbildare. Det blir ett tillfälle att diskutera nyttan och nöjet med en aktiv litteraturpolitik, och vad som kan göras för att sprida läsandet. Och varför.Medverkar gör bland andra Sven Lindqvist, Ingrid Elam, Emil Jensen, Dorotea Bromberg och Anders R. Olsson.

Arrangör: Sveriges Författarförbund i samverkan med Folkbildningsförbundet, Författarcentrum och Översättarcentrum.

Tid: Torsdag 26 augusti kl. 9.00 - 17.00, därefter mingelPlats: Biograf Skandia, Drottninggatan 82 i StockholmPris: 700 kronor exklusive moms.(I priset ingår förmiddags- och eftermiddagskaffe, lunch och mingel.)

Journalister kan ansöka om ackreditering.Mer information och program: http://www.forfattarforbundet.se/sff/main.nsf/0/41264830C9061E34C12577460049365F

KontaktIntresseanmälan, ackrediteringar och övriga frågor: Ewa Ulander, förbundssekreterare Sveriges Författarförbundet, e-post: eu@sff.info

Kontakt Folkbildningsförbundet: Anna Morin, e-post: anna@studieforbunden.se, 0702-519146Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50