Läge för samtal - Studieförbunden i Almedalen

Varannan ung människa skulle hellre styras av experter än av folkvalda politiker. Det demokratiska systemet tycks inte längre vara självklart.Det är läge för samtal.Folkbildningen fanns där i demokratins begynnelse, som en viktig faktor när Sverige blev den moderna och levande demokrati vi idag åtnjuter. Idag fortsätter folkbildningen vara den rörelse som dagligen förnyar och omsätter idén om alla

Varannan ung människa skulle hellre styras av experter än av folkvalda politiker. Det demokratiska systemet tycks inte längre vara självklart.

Det är läge för samtal.

Folkbildningen fanns där i demokratins begynnelse, som en viktig faktor när Sverige blev den moderna och levande demokrati vi idag åtnjuter. Idag fortsätter folkbildningen vara den rörelse som dagligen förnyar och omsätter idén om alla människors lika värde. Demokratin erövras genom utveckling, varje dag, året om.

Studieförbunden finns på plats i Almedalen under valåret 2018 och manar till samtal för och om demokratin. Vi frågar oss:

Vad vill politikerna med folkbildningen? Varför är studieförbunden nyckeln till utrikes födda kvinnors etablering? Hur hänger folkbildningen och demokratin ihop, egentligen?

Välkommen att följa och delta i samtalen på plats eller via våra digitala plattformar!

_______________________

Är studieförbunden nyckeln till utrikes födda kvinnors etablering?

Måndag 2 juli kl 08.15-09.30, Soberian, Kilgränd 1

Etableringen av nyanlända till Sverige är en av de kommande årens stora utmaningar, särskilt viktigt är att nå de utrikes födda kvinnorna. Kan de tio studieförbunden spela en avgörande roll för att öka utrikes födda kvinnors deltagande i arbetsliv och samhällsliv?

Medverkande:

Maja Fjaestad, statssekreterare, Socialdepartementet

Jessica Polfjärd, arbetsmarknadspolitisk talesperson, Moderaterna

Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby

Monica Widman-Lundmark, förbundssekreterare, ABF

David Samuelsson, generalsekreterare, Studieförbunden

http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/52912

_______________________

Vad har folkbildning med demokrati att göra?

Måndag 2 juli, kl 11.00-11.45, Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12

Att stärka och utveckla demokratin är en grunduppgift för folkbildningen. Idag när demokratin tycks hotad, måste frågan ställas hur den egentligen lyckas med sin uppgift? Vad kan folkbildningen bidra med för att öka engagemanget och vitalisera demokratin? Hur ser de nya möjligheterna och idéerna ut?

Medverkande:

David Samuelsson, generalsekreterare, Studieförbunden

Åsa Paborn, förbundsrektor, Studieförbundet Bilda

Gerhard Holmgren, organisationschef, Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisation

Linda Brandemark, enhetschef med kulturansvar, Studieförbundet Bilda Öst

http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51770

_______________________

Vad vill partierna med studieförbunden?

Tisdag 3 juli, 09.00-09.45, S:t Drottensgatan 12

Vilka politiska förslag har partierna för studieförbunden idag och inför den kommande mandatperioden?Vilken roll bör studieförbunden spela i etableringen av nyanlända och för att stärka demokratin? Studieförbunden frågar ut riksdagspartierna om deras syn på folkbildning inom studieförbunden idag och i framtiden.

Medverkande:

Nina Larsson, Förbundschef, Studieförbundet Vuxenskolan

Monica Widman-Lundmark, Förbundssekreterare, ABF

Ulrika Carlsson, Riksdagsledamot, Centerpartiet

Bengt Eliasson, Riksdagsledamot, Liberalerna

Roland Utbult, Riksdagsledamot, Kristdemokraterna

David Samuelsson, Generalsekreterare, Studieförbunden

http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51981

_______________________

Vad vill partierna med studieförbunden?

Onsdag 4 juli, kl 10.00-10.40, Cramérgatan (H301)

Vilka politiska förslag har partierna för studieförbunden idag och inför den kommande mandatperioden? Vilken roll bör studieförbunden spela i etableringen av nyanlända och för att stärka demokratin? Studieförbunden frågar ut riksdagspartierna om deras syn på folkbildning inom studieförbunden idag och i framtiden.

Medverkande:

David Samuelsson, generalsekreterare, Studieförbunden

Monica Widman-Lundmark, förbundssekreterare, ABF

Nina Larsson, förbundschef, Studieförbundet Vuxenskolan

Azadeh Rojhan Gustafsson, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna

Vasiliki Tsouplaki, Riksdagsledamot, Vänsterpartiet

Annika Hirvonen Falk, Riksdagsledamot, Miljöpartiet

http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51184Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50